Bezradny Sławinek

Prezydent rozwiązał Radę Dzielnicy Sławinek – lokalni społecznicy od kilku miesięcy nie byli w stanie wybrać ze swojego grona nowego zarządu.


Problem w Radzie Dzielnicy Sławinek rozpoczął się jeszcze wiosną, kiedy 25 marca swojego mandatu zrzekła się dotychczasowa Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy. Zgodnie z obowiązującym statutem Dzielnicy Sławinek w tej sytuacji rada powinna w ciągu miesiąca podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji całego zarządu. Następnie w trakcie kolejnych trzech miesięcy powinna dokonać wyboru ze swoich szeregów nowego zarządu dzielnicy. Rada Dzielnicy Sławinek nie podjęła jednak żadnych działań w tym kierunku. Prezydent Krzysztof Żuk stwierdził więc jej rozwiązanie z mocy prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takiej sytuacji prezydent zaproponował radnym wyznaczenie osoby, która do czasu wyborów nowej rady dzielnicy, będzie pełnić rolę zarówno rady, jak i zarządu dzielnicy.

Krzysztof Żuk zaproponował na to stanowisko Dominikę Szewczak, która zasiadała w Radzie Dzielnicy Sławinek od dwóch kadencji, a ostatnio pełniła w niej funkcję sekretarza zarządu. Jej kandydaturę na czwartkowej sesji zatwierdziła Rada Miasta.

Marek Kościuk