Biorą z Unii najwięcej

Gmina Chełm jest jedną z najlepszych w Polsce pod względem pozyskiwania funduszy unijnych. Tak wynika z najnowszego, 12. rankingu „Europejski Samorząd”, przygotowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Ranking ma na celu wyróżnienie miast i gmin wiejskich za działania związane z rozwojem Polski. Klasyfikuje samorządy, które najlepiej wykorzystują pieniądze unijne (w kat. miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie). W tym roku stworzony został na podstawie danych z ministerstwa finansów oraz rozwoju (wielkości przyznanego samorządom wsparcia unijnego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, zarówno na lata 2007-2013, jak i 2014-2020). Specjaliści porównali trzy podstawowe wskaźniki: jakie były przychody z Unii Europejskiej w przeliczeniu na mieszkańca w 2015 roku; jaka była wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów z UE (także w przeliczeniu na mieszkańca) oraz liczbę zawartych umów. W gm. Chełm wskaźniki wyniosły odpowiednio: 472, 431 i 1. Po przeliczeniu na punktację samorząd sklasyfikował się na 23. miejscu wśród najlepszej setki w kategorii gminy wiejskie (w Polsce są 1563 gminy wiejskie).
– Rankingi „Rzeczpospolitej” to najbardziej prestiżowe zestawienia w kraju. Znalezienie się na liście, a tym bardziej zajęcie tak wysokiej pozycji, to ogromne wyróżnienie dla całej gminy – cieszy się Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm.
Samorządowcy mają powody do dumy. W ogólnopolskim zestawieniu znalazło się 10 gmin z woj. lubelskiego, ale gm. Chełm zakwalifikowała się jako jedyna w całym powiecie. 10 pozycji wyżej, na 13. miejscu uplasował się Hańsk (powiat włodawski). I na tym koniec wyróżnień okolicznych samorządów.
W 2015 r. gmina zrealizowała inwestycje na rekordową kwotę 18 284 000 zł. Za te pieniądze wykonano m.in. wodociągi i kanalizacje (1,368 mln zł), drogi gminne i powiatowe (7,785 mln zł), obiekty użyteczności publicznej (669 tys. zł), boiska sportowe (200 tys. zł), oświetlenie uliczne (228 tys. zł), kolektory słoneczne (7,504 mln zł), świetlice, place zabaw i zabytki (198 tys. zł) oraz zakupiono samochody dla ochotniczej straży pożarnej (215 tys. zł).
– Priorytetem, jak co roku, była budowa dróg. Wykonaliśmy 13,5 km dróg asfaltowych i 4,5 km dróg z kruszywa oraz współfinansowaliśmy budowę 8,5 km drogi powiatowej Pokrówka-Krzywice-Rożdżałów w kwocie 1,2 mln zł. Niewątpliwym sukcesem była realizacja 702 sztuk kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy. Dzięki nowym inwestycjom wykonaliśmy 1 660 mb wodociągów i 1 480 mb kanalizacji, co sprawia, że teren gminy jest zwodociągowany w 94,28 proc. Wszystkie te inwestycje mogły być zrealizowane dzięki pozyskaniu środków z funduszy zewnętrznych w wysokości 9 020 802 zł – mówi wójt gminy Chełm.
W czołówce rankingu „Europejski samorząd” znalazły się gminy: Obsza (powiat biłgorajski), Wielka Wieś (powiat krakowski) i Wieliszew (powiat legionowski). (pc)