Błąd formalny

Wbrew zapowiedziom na ostatniej sesji Rady Miasta Lublin nie przegłosowano projektów uchwał o przeniesieniu z placu Litewskiego na cmentarz wojskowy Pomnika Nieznanego Żołnierza i zastąpienia go monumentem wzorowanym na przedwojennym pomniku.
– Sprawą musi zając się Zespół ds. Wznoszenia Pomników – tłumaczy szef komisji kultury, radny Marcin Nowak.


Rzeczywiście, choć sprawa likwidacji mającej 55 lat płyty pomnika wałkowana jest już od kilku lat w ferworze dyskusji zapomniano, że choćby nie wiadomo jak stylizowany na przedwojenny kolejny, obiekt na placu będzie po prostu nowy, a zatem podlega tym samym rygorom, którymi władze Lublina objęły wszystkie inne tego typu inicjatywy jeszcze na mocy uchwały z 2013 r.
Ratusz nie traci jednak dobrej myśli, a radni zapewniają, że projekt po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół (przecież przez Radę Miasta powołany…) wróci pod najbliższe obrady. TAK