Bloki SIM znów się skurczyły

Nie pięcio-, lecz trzykondygnacyjne mają być bloki budowane w Krasnymstawie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Miasto w ten sposób chce udobruchać protestujących przeciwko inwestycji mieszkańców ul. Granicznej.

Przypomnijmy. W połowie sierpnia 2023 r. do Urzędu Miasta Krasnystaw wpłynęła petycja mieszkańców ul. Granicznej sprzeciwiających się planom budowy na sąsiedniej działce bloków w ramach SIM. Według nich budowa mieszkań w ramach SIM pogorszy jakość i komfort ich życia i będzie miała negatywny wpływ na środowisko naturalne.

– Hałas i zanieczyszczenia związane z ruchem pojazdów, zakłócanie spokoju spowodowane bliskością placów zabaw i obiektów sportowych oraz lokali usługowych, zwiększone zagrożenie m.in. kradzieżami i aktami wandalizmu – pisali mieszkańcy ul. Granicznej w proteście przeciwko budowie bloków SIM, skierowanym do burmistrza i radnych.

– Nasilenie zabudowy zmniejszy tereny zielone, a co za tym idzie możliwości retencyjne gruntów i zwiększy ryzyko podtopień sąsiadujących działek. Budowa wielopiętrowych bloków w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych bardzo niekorzystnie wpłynie na komfort i jakość życia mieszkańców tych domów – przytaczali kolejne argumenty przeciwko inwestycji, dodając, że planowana zabudowa jest sprzeczna z kameralnym charakterem osiedla, zniszczy istniejący układ urbanistyczny, ekosystem i zasiedlone miejsca gniazdowania dzikiego ptactwa znajdujące się w bliskim sąsiedztwie.

Według autorów petycji, w Krasnymstawie można znaleźć lepsze działki pod SIM, wskazując na działkę przy ul. Szkolnej, na obszarze byłej bazy PKS i miejską działkę przy ul. Jana Pawła II.

Burmistrz Robert Kościuk odpowiedzi na apel mieszkańców ul. Granicznej udzielił pismem z 7 lutego 2024 r., zamieszczonym kilka dni temu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw. Burmistrz przypomina w nim, że podczas spotkań radnych, władz miasta i przedstawicieli spółki SIM Lubelskie z protestującymi, uzgodniono wprowadzenie zmian w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ograniczającej wysokość planowanych bloków do ok. 10 m wysokości i 3 kondygnacji. – To olbrzymia zmiana. Początkowy projekt zakładał bowiem, że będą one miały aż 5 kondygnacji. Kolejną zmianą jest usytuowanie budynków maksymalnie jak najdalej wobec domków jednorodzinnych znajdujących się przy ul. Granicznej. Parking dla bloków SIM ma być z kolei oddzielony od wspomnianych domków pasem zieleni – informuje burmistrz. – Te ustalenia zostały przekazane nowemu, urzędującemu od stycznia br., prezesowi spółki SIM Lubelskie z prośbą o ich uwzględnienie.

Jak dodaje Kościuk, nowy prezes SIM Lubelskie zadeklarował chęć spotkania się z mieszkańcami ul. Granicznej w chwili, gdy zostanie wyłoniona firma, która opracuje zmianę koncepcji bloków SIM w Krasnymstawie.

– Dołożę wszelkich starań, aby planowana inwestycja uwzględniała wszystkie warunki porozumienia – zapewnia burmistrz Kościuk. (kg)

News will be here