Błyskawiczny, ale nie ustawiony

Zaledwie dwa dni mieli potencjalni oferenci na złożenie dokumentacji i akcesu do projektu organizowanego przez Urząd Gminy w Wyrykach. To dość niezwykły okres na wyłonienie najtańszej oferty, więc szybko pojawiły się spekulacje o ustawionym przetargu. Wójt zapewnia, że nic takiego nie miało miejsca, a pośpiech podyktowany jest napiętym kalendarzem projektu.

Mowa o ogłoszeniu, które pojawiło się m.in. na stronie BIP Urzędu Gminy 13 maja, a swoją ważność traciło 16 maja. Właśnie tak krótki termin sprawił, że niektórzy zaczęli podejrzewać, że tak krótki termin zrobiono po to, by do postępowania zdążyła przystąpić tylko określona, być może wcześniej wybrana firma. – Było to zapytanie ofertowe, a nie przetarg i dotyczyło złożenia oferty cenowej na zakup materiałów promocyjnych, biurowych i eksploatacyjnych do projektu „Cyfrowe inspiracje w gminie Wyryki” – mówi wójt Mirosław Torbicz.

– Zostało ogłoszone 13 maja, a termin składania ofert minął 16 maja. Wszystko jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki. Stopień złożoności przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym był bardzo niewielki dla potencjalnego wykonawcy.

Świadczą o tym 3 oferty, które wpłynęły. Zapytanie ofertowe było podzielone na 3 części, jedna oferta wpłynęła na całość, a dwie oferty na część 3. Ze względu na stosunkowo krótki czas na realizację mikroprojektu wszelkie czynności z nim związane muszą być prowadzone sprawnie i z dużym zaangażowaniem.

Informacja o wyniku oceny wniosków o powierzenie grantów została ogłoszona przez województwo lubelskie 26 kwietnia, umowa została podpisana 30 kwietnia, a realizacja mikroprojektu trwa tylko do 31 lipca i do tego czasu szkolenia muszą być już zrealizowane.

29 maja powinno ruszyć pierwsze szkolenie, a do tego czasu powinniśmy mieć już m.in. plakaty i ulotki promocyjne, które muszą być rozwieszone, aby poinformować mieszkańców o rekrutacji i o realizacji mikroprojektu w gminie. Stąd właśnie tak szybki tryb tego postępowania – tłumaczy wójt. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here