„Bogdanka” motywuje

(25 września) W Łęcznej odbyło się uroczyste wręczenie stypendium naukowego dla uczniów szkół technicznych z województwa lubelskiego. Inicjatorem i fundatorem tego przedsięwzięcia jest Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Po raz pierwszy stypendium to otrzymał przedstawiciel Chełma – Bartłomiej Borek, uczeń III klasy technikum mechanicznego z Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych. Wydarzenie to jest efektem podpisanego 19.06.2019 r porozumienia z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. w sprawie realizacji programu stypendialnego, który stworzył pierwszy w historii Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych system nagradzania uczniów osiągających najlepsze wyniki w obszarze przedmiotów zawodowych.

Inicjatywa adresowana jest do młodzieży uczęszczającej do klas w zawodzie: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik i technik elektryk. O stypendium mogli się ubiegać uczniowie, którzy osiągnęli średnią co najmniej 4,75 z realizowanych w danym semestrze przedmiotów zawodowych.

Porozumienie stanowi kontynuację współpracy związanej z realizacją projektu Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych, którego celem jest wzrost motywacji uczniów do rozwoju kompetencji zawodowych. Projekt oferuje możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się spółce węglowej czterem najlepszym absolwentom ZSEiT w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik i technik elektryk. (mk)