Bolączki Wapowskiego

Ratusz zapewnia, że budowa brakującego odcinka ul. Wapowskiego zostanie zgłoszona do projektu przyszłorocznego budżetu

Mieszkańcy Wrotkowa proszą miasto o „uspokojenie ruchu” na ulicach Emilii i Karola Wojtyłów oraz Wapowskiego. Przynajmniej część z nich chciałaby również wprowadzenia zakazu parkowania aut wzdłuż drugiej z tych ulic, na odcinku od ul. Domeyki do ul. Wolińskiego. A wszyscy bez wyjątku czekają na wybudowanie brakującego odcinka ul. Wapowskiego między ulicami Samsonowicza i Domeyki.


W imieniu mieszkańców interpelacje w tych sprawach złożyli radni Piotr Popiel (PiS) i Leszczek Daniewski (klub prezydenta Krzysztofa Żuka), choć każdy z nich upomniał się o inny odcinek ul. Wapowskiego. W swoim pierwszym wystąpieniu radny Popiel prosił o rozpoczęcie prac mających na celu ,,uspokojenie ruchu” na ulicach: B. Wapowskiego między ul. Nałkowskich i Samsonowicza i E. K. Wojtyłów. Jak wskazuje na obydwu ulicach kierowcy coraz częściej urządzają sobie wyścigi, co stwarza zagrożenie dla pieszych.

Radny postulował, by miasto opracowało zmianę stałej organizacji ruchu dla tego rejonu, uwzględniającą m.in. wzniesione przejścia dla pieszych, stanowiące rolę progów zwalniających, zarówno na ul. Wapowskiego jak również ul. Wojtyłów. W odpowiedzi wiceprezydent Artur Szymczyk zapewnił radnego, że w projekcie przebudowy ulicy Wapowskiego są uwzględnione wyniesione przejście dla pieszych, w tym na odcinku od ul. Nałkowskich do ul. Samsonowicza, które zostanie wykonane przy okazji przebudowy ulicy. Nie ma natomiast szans na spowolnienie w ten sposób ruchu na ul. E. i K. Wojtyłów.

–Parametry tej ulicy, jej długość i zagospodarowanie wykluczają możliwość montażu progów zwalniających zgodnie z obowiązującymi przepisami bez likwidacji istniejących miejsc postojowych – wyjaśnił wiceprezydent. – Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zostanie opracowany projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający objęcie obydwu ulic strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Parkowanie bez zmian

Innym odcinkiem ul. Wapowskiego zainteresował się wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, Leszek Daniewski. Radny zwrócił się do Ratusza o ograniczenie postoju pojazdów wzdłuż ul. Wapowskiego na odcinku od ul. Domeyki do ul. Wolińskiego.

– Z takim wnioskiem zwrócili się do mnie mieszkańcy Wrotkowa i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wapowskiego 2 i 4. Parkujące tam obecnie, często po obu stronach ulicy oraz w strefie przejścia dla pieszych, samochody uniemożliwiają bezpieczny przejazd w obu kierunkach i stwarzają zagrożenie dla samych mieszkańców – uzasadnia Daniewski, prosząc o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego uniemożliwiające kierowcom tak niebezpieczne dla innych uczestników ruchu parkowanie, a Straży Miejskiej dające możliwość wyegzekwowania takiego zakazu.

Niestety, w tej sprawie radny nic nie wskórał. – Regulacje w zakresie ograniczeń w zatrzymywaniu pojazdów głównie prowadzone są na ulicach podstawowego układu komunikacyjnego miasta, gdzie wymagania co do warunków ruchu są zdecydowanie większe. Ul. Wapowskiego objęta jest na tym odcinku strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h i nie jest zaliczana do podstawowego układu komunikacyjnego miasta – tłumaczy Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju. – Na takich ulicach jedynym wymogiem jest spełnienie warunków przejezdności ulicy. Ruch kołowy może odbywać się również na zasadzie wahadła. Ulica Wapowskiego, jak również rejon przyległy, charakteryzuje się deficytem miejsc postojowych, wprowadzenie dodatkowych ograniczeń postoju pojazdów pogorszy obecną sytuację. Reasumując, na chwilę obecną nie planuję dokonywać zmian w stałej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku ul. Wapowskiego – kategorycznie stwierdza wiceprezydent Szymczyk.

Kiedy brakujący odcinek?

Z kolei w najnowszej swojej interpelacji Piotr Popiel pyta Ratusz, kiedy w końcu wybudowany zostanie brakujący odcinek ul. Wapowskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. J. Samsonowicza i I. Domeyki, który od sześciu lat zastępuje tymczasowy łącznik. Radny podkreśla, że opracowana jest już dokumentacja projektowa inwestycji i wydana decyzja ZRiD, a pod projektem uchwały obywatelskiej w sprawie budowy tego odcinka, przyjętej w styczniu 2018 roku przez Radę Miasta, podpisało się ponad tysiąc mieszkańców. – Z wielkim entuzjazmem przyjęta również została wypowiedź Pana Prezydenta Artura Szymczyka podczas spotkania z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 30 w lutym ubiegłego roku, który dostrzegał szybką możliwość uruchomienia tego zadania – przypomina radny P. Popiel i po raz kolejny prosi o zabezpieczenie w budżecie miasta Lublin środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania.

Z odpowiedzi Ratusza wynika, że w tym roku nie ma już takiej możliwości, ale…

– Wnioskowane zadanie zostanie zgłoszone do projektu budżetu na rok przyszły. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie ujęcia tej inwestycji w budżecie na 2022 rok zostanie podjęte w grudniu 2021 r. na sesji Rady Miasta przyjmującej budżet miasta Lublin na rok przyszły – informuje wiceprezydent A. Szymczyk. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here