Bon na zasiedlenie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (PO WER).

Bon na zasiedlenie – to forma wsparcia dla osób bezrobotnych do 29 roku życia zarejestrowanych w urzędzie pracy. Jeżeli udało Ci się znaleźć pracę lub założyć firmę poza miejscem swojego zamieszkania, możesz starać się o bon na zasiedlenie. To gwarancja, że po znalezieniu pracy lub założeniu firmy z dala od domu dostaniesz pieniądze na pokrycie kosztów zamieszkania w nowym miejscu.


O bon na zasiedlenie w ramach PO WER mogą starać się osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu w systemie dziennym oraz szkoleniu.
Przyznanie bonu na zasiedlenie następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Możesz się o niego starać, jeżeli:

  • będziesz za wykonywaną pracę otrzymywał wynagrodzenie lub przychód
    w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace brutto miesięcznie (w 2020 r. – 2600 zł brutto) oraz z tego tytułu będziesz podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca, w którym zamierzasz zamieszkać z uwagi na podjęcie pracy, wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do niej i powrotu przekracza 3 godziny dziennie;
  • będziesz pracował lub prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wysokość bonu na zasiedlenie jest ustalana indywidualnie i wynosi maksymalnie równowartość 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Ważne terminy:

  • do 30 dni od otrzymania bonu musisz dostarczyć do urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej razem
    z oświadczeniem o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu musisz udokumentować utrzymanie zatrudnienia lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy;
  • jeżeli stracisz zatrudnienie lub też przerwiesz prowadzenie działalności gospodarczej, musisz do 7 dni od tego wydarzenia oraz od dnia podjęcia nowego zajęcia przedstawić urzędowi pracy zaświadczenia, zarówno o utracie pracy, jak i o podjęciu nowego. Razem z tymi dokumentami konieczne jest ponownie oświadczenie, które potwierdza odległość lub czas dojazdu.

Jeśli nie wywiążesz się z powyższych obowiązków – będziesz musiał zwrócić pieniądze!

Gdzie szukać informacji?

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby pracodawcy powiatowych urzędów pracy/Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie lub stronie internetowej WUP w Lublinie: https://power-wuplublin.praca.gov.pl/.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek wątpliwości zadzwoń do nas – a my pokierujemy Cię dalej.

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A,
piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49,
kom. 605 903 476

e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here