Bonus od ZUS dla rocznika 1953

Dobra wiadomość dla osób, które urodziły się w 1953 i były lub są na wcześniejszej emeryturze. Zmiana przepisów daje części z nich prawo do korzystnego przeliczenia świadczenia.

– Dotyczy to wyłącznie osób, które urodziły się w 1953 roku i przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczania emerytury powszechnej, czyli wynikającej z ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas przy zamianie jednej emerytury na drugą podstawa obliczenia emerytury powszechnej była pomniejszana o kwoty już pobranych emerytur wcześniejszych.

Dla osób wymienionych w nowych przepisach takiego pomniejszania już nie będzie. Ich emerytury wzrosną, nawet o 200 złotych miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy świadczenia zainteresowanym osobom na wniosek albo z urzędu, w zależności od tego, jaką emeryturę teraz pobierają – informuje Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Ci, którzy nadal pobierają wcześniejsze emerytury, mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o emeryturę powszechną. Zostanie ona wyliczona na korzystniejszych zasadach, jeśli wniosek wpłynie w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie zmienionych przepisów, czyli nie później niż 11 stycznia 2021 roku. Szacuje się, że w całym kraju uprawnionych do złożenia takiego wniosku jest 17,8 tys. osób (15,6 tys. kobiet i 2,2 tys. mężczyzn).

– Osoby, które już pobierają emeryturę powszechną obliczoną z pomniejszeniem o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur oraz renty rodzinne po tych osobach, nie muszą robić nic. ZUS przeliczy im świadczenia z urzędu, nie należy składać w tej sprawie wniosków. Zakład zrobi to po upływie pół roku od wejścia w życie przepisów. Poinformuje każdą zainteresowaną osobę o nowej wysokości świadczenia. Jeśli przeliczona emerytura okaże się wyższa od pobieranej dotychczas, to ZUS wypłaci też wyrównanie za poprzednie miesiące – zapewnia M. Korba.

Liczbę osób, którym instytucja przeliczy świadczenia z urzędu, szacuje się na 62,6 tys. (60,6 tys. kobiet i 1,9 tys. mężczyzn). (opr. pc)