Brawa dla Igi

Iga Krawczyk, uczestniczka pracowni plastycznej „Color Wheel”, otrzymała wyróżnienie w XXXVIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda w muzeum”.

Wyróżniona praca zatytułowana „Abstrakcja biologiczna” została wykonana w technice graficznej druku wypukłego – linoryt barwny na płytę traconą.
Iga od kilku lat doskonali swój artystyczny warsztat pod kierunkiem artysty plastyka Elżbiety Krzywickiej. (mg)