Bronowiccy społecznicy nie zwalniają

Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice obradował również w ubiegłym tygodniu

Nie tylko w naszym mieście, ale i w całej Polsce lokalni działacze powinni brać z nich przykład. Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice jak nikt dba o swoją „małą ojczyznę”. Od ponad 20 lat wraz z radą i zarządem Dzielnicy oraz parafią pod wezwaniem Świętego Krzyża zabiega o wielkie inwestycje, organizuje jarmarki, festyny i konferencje. Nie inaczej będzie w tym roku.


O pracach Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice, a także o planach lokalnej społeczności na najbliższe miesiące mówił podczas piątkowego spotkania w Szkole Podstawowej nr 33 Andrzej Szyszko, prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice.

Szyszko przypomniał największe inwestycje, o które zabiegali mieszkańcy, a które udało się zrealizować dzięki pomocy władz miasta, województwa lubelskiego i centralnych. W 2014 r. przy ul. Łabędziej otwarte zostało nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne z basenem i halą sportową. W ubiegłym roku, po kilkunastu latach oczekiwania, na wniosek mieszkańców, udało się doprowadzić do szczęśliwego finału, przyspieszając o trzy lata, budowę, VI Komisariatu Policji.

Na Bronowicach powstały także skwery wypoczynkowe imienia wielkich Polaków – św. Jana Pawła II, Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, i Prymasa 1000-lecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie już za niespełna cztery miesiące odsłonięty zostanie pomnik jako dar Społeczności Bronowickiej, Lublina i województwa lubelskiego. Zostały zbudowane także place zabaw i boiska sportowe z odpowiednim wyposażeniem przy ulicy Puchacza, Lotniczej, Bronowickiej oraz Plage i Laśkiewicza. Razem ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz przy pomocy władz wojewódzkich i miasta na Bronowicach wykonano oazy zieleni.

Działacze Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice na tym jednak nie zamierzają poprzestać. Walczą o wybudowanie na dzielnicy nowoczesnego Bronowickiego Centrum Kultury z salą widowiskową z widownią (na 400 osób) i sceną oraz całym zapleczem technicznym. O wsparcie w realizacji tego zadania, w specjalnym adresie, poprosili Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego!

– Mieszkańcy Bronowic, jednej z najstarszych dzielnic miasta, zasługują na długo oczekiwany dom kultury z prawdziwego zdarzenia – mówi Szyszko, dodając z nadzieją w głosie, że uda się zrealizować inwestycję, podobnie jak centrum sportowo-rekreacyjne i komisariat.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się także, jakie duże imprezy w tym roku organizowane będą przez Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice. Najbliższa zaplanowana została na 29 i 31 maja i będzie to już trzynasty Bronowicki Piknik Rodzinny.

– W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II oraz 30-lecie parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie, dlatego podczas tej imprezy zaplanowaliśmy ogólnopolską galę patriotyczno-kulturalną. Pierwszego dnia na terenach zielonych przy parafii oraz „Rynku Bronowickim” odbędą się występy podopiecznych ze szkół i przedszkoli działających na Bronowicach. Będę okolicznościowe wystąpienia, odznaczenia i wyróżniania dla najbardziej zasłużonych mieszkańców.

Na koniec zaprosimy wszystkich do wspólnej zabawy z jednym z najpopularniejszych zespołów disco polo. Drugiego dnia, 31 maja, odbędzie się msza święta, a po niej odsłonięcie pomnika prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński przez swoje biskupstwo był blisko związany z Lublinem i Lubelszczyzną, gdzie jako biskup głosił w kościele pw. Świętego Michała Archanioła piękne patriotyczne nauki dla społeczności Bronowickiej, Lublina i województwa – mówi Andrzej Szyszko.

Pomnik, który odlany zostanie z brązu, kosztować będzie około 80 tysięcy. Obecnie działacze SKML-B zbierają środki. – Połowę pieniędzy na pomnik zabezpieczą nam sponsorzy, pozostałe chcemy uzyskać ze sprzedaży cegiełek – dodaje Szyszko.

Cegiełki w cenie: 10, 20, 50, 100 i 200 zł już można nabyć w parafiach mieszczących się na Bronowicach: pod wezwaniem Świętego Krzyża, Św. Maksymiliana Kolbe i Św. Michała Archanioła.

Oprócz XIII Bronowickiego Pikniku Rodzinnego Społeczny Komitet Mieszkańców wraz z radą i zarządem dzielnicy oraz parafią pod wezwaniem Świętego Krzyża 11 września zorganizują IV Ogólnopolski Lubelski Jarmark Bronowicki dla uczczenia 100-lecia bitwy warszawskiej oraz 40-lecia powstania narodowego ruchu „Solidarność” .

17 października na Bronowicach odbędzie się XII Bieg Papieski, a 20 listopada gala społeczno-kulturalna podczas, której uczestnicy rozmawiać będą o rozwoju Lublina i województwa. KB