Bronowice świętują 50-, 60-lecie…

Dziś, tj. 30 maja, w Centrum Młodzieży przy ul. Łabędziej odbędzie się uroczysta konferencja z okazji… 50- i 60-lecia dzielnicy Bronowice. Skąd dwa różne jubileusze?
– Ulice i zabudowa dzielnicy nie powstawały w jednym czasie. Najstarsze fragmenty Starych Bronowic, jakie znamy, datowane są na początek lat 50., a część ulic powstała w latach 60. XX wieku – wyjaśnia Andrzej Szyszko z rady dzielnicy. Wiemy też, że w kontekście tematu konferencji, który brzmi „Rozwój inwestycyjno-kulturalny oraz społeczny w roku jubileuszowym 60- 50-lecia dzielnicy Bronowice w Lublinie” jej uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazją do rozmów z władzami miasta i województwa o dofinansowaniu najważniejszych inwestycji potrzebnych w dzielnicy. W organizowanym przez radę dzielnicy i społeczny komitet mieszkańców spotkaniu udział potwierdzili bowiem przedstawiciele wojewody, marszałka oraz prezydent i radni Lublina.

Komisariat, ulice, festyny

Członkowie dzielnicowego samorządu i mieszkańcy chcą wykorzystać konferencję do dyskusji na temat istotnych spraw dla Bronowic. Chodzi w szczególności o przebudowę i remont ulic Firlejowskiej i Pogodnej wraz z parkingami oraz ciągami pieszymi. – Do końca maja urząd miasta zadeklarował przekazanie działki pod nową placówkę VI Komisariatu – usłyszeliśmy z ust komendanta jednostki wojewódzkiej policji na spotkaniu, które odbyło się 9 maja. Obecnie policjanci pracują w skandalicznych warunkach. Na nowoczesny obiekt czekają wszystkie dzielnice podległe obszarowi działań: Bronowice, Felin, Tatary – wylicza radny Szyszko.
Społecznicy planują powstanie Centrum Zdrowego Życia i Animacji przy współpracy z Bankiem Żywności oraz organizację dwóch dużych imprez kulturalnych w roku, które podreperują wizerunek Bronowic.

Uroczysta sesja

– Chcemy, by władze wprowadziły do budżetu miasta inwestycje i wydarzenia kulturalne na lata 2016-2020. Zdajemy sobie sprawę z problemów ekonomicznych miasta, dlatego liczymy na wsparcie w pozyskaniu środków z strony parlamentarzystów ziemi lubelskiej, marszałka województwa, wojewody – dodaje Szyszko.
Konferencja odbędzie się 30 maja o godz. 15 w Centrum Młodzieży przy ul. Łabędziej 15. Powiązaną uroczystością będzie uroczysta sesja rady dzielnicy, którą społecznicy chcą zorganizować we wrześniu.
BCH