Bruk w rezerwie

Projekt zakładający budowę brukowanego dojazdu do zabytkowego budynku podstawówki w Sielcu nie dostał unijnej dotacji. – Projekt jest na liście rezerwowej, ale nie poddajemy się – mówi wójt Wiesław Radzięciak.

Kilka miesięcy temu gmina Leśniowice złożyła wniosek o dotację w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na zagospodarowanie terenu przy zabytkowym dworku w Sielcu, w którym mieści się szkoła podstawowa. Projekt zakłada m.in. budowę dojazdu z kostki brukowej do sieleckiej podstawówki. Niektórzy mieszkańcy spekulowali, że podstawówka w przyszłości i tak zostanie przeniesiona do budynku miejscowego gimnazjum, a drogę planuje się z myślą o ewentualnym kupcu dworka. Ale szanse na budowę dojazdu zmalały, bo gminie Leśniowice nie przyznano na to w pierwszym rozdaniu dotacji. Projekt znalazł się na liście rezerwowej.
– Projekt nie przeszedł, jesteśmy na siedemnastym miejscu listy rezerwowej – mówi Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice. – Jeśli nawet nie uda się pozyskać dotacji, to i tak się nie poddamy i nadal będziemy się starać o dofinansowanie.
Póki co, gmina Leśniowice rozpoczyna realizację dwóch innych przedsięwzięć z unijnych dotacji. Chodzi o opiewający na 3 mln zł projekt o nazwie „Leśniowice Gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”, w ramach którego powstanie około 230 instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Realizowany też będzie projekt „Regionalne Partnerstwo do ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”, zakładający rozbudowę systemu informatycznego w gminie Leśniowice. Niedawno samorząd złożył wniosek pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich w Leśniowicach i Majdanie Leśniowskim”. Przewiduje on budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w miejscu dotychczasowego, trawiastego. Wniosek oczekuje na pierwsze oceny. (mo)