Budowa obwodnicy Chełma odkrywa historię sprzed tysięcy lat

Budowa północnej obwodnicy Chełma pozwoli zgłębić informacje o pradziejowej osadzie, która istniała w Srebrzyszczu. Podczas badań archeologicznych odkryto tam ślady osadnictwa z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Natrafiono na grób szkieletowy ok. 7-letniego dziecka wyposażony w naczynia ceramiczne, siekierki z krzemienia i bursztynową ozdobę, a także na szkielety ośmiu krów, dwóch owiec i co najmniej dwunastu dzikich świń.

O postępach na budowie obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12 informujemy w „Nowym Tygodniu” na bieżąco. Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie miała 13,5 km długości i od północnej strony ominie miasto. Budowie obwodnicy towarzyszą badania archeologiczne w Srebrzyszczu. Są niezbędne, bo wiadomo było, że istniała tu kiedyś pradziejowa osada. W grudniu ub.r. informowaliśmy, że rozpoczęte jesienią badania archeologiczne przyniosły ciekawe odkrycia – natrafiono na półziemianki, jamy, doły posłupowe, zabytki ruchome. Konserwatorzy zabytków z chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków mówili wtedy, że na podstawie wyników dotychczasowych badań można stwierdzić, iż stanowiska stanowią pozostałość najprawdopodobniej jednej rozległej osady kultury łużyckiej z okresu około 1300 r. p.n.e. – 400 r. p.n.e. Zapowiadano, że w tym roku badania archeologiczne na terenie budowy obwodnicy Chełma będą kontynuowane i tak jest. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje je wyłoniony w przetargu Archeologiczny Serwis Konsultacyjno-Badawczy Mirosław Kuś.

– W Srebrzyszczu wyeksplorowano kilkanaście obiektów mieszkalnych w typie półziemianek oraz kilka konstrukcji słupowych – informuje lubelski oddział GDDKiA. – Archeolodzy odkryli w nich fragmenty naczyń ceramicznych. Obiekty te wstępnie datuje się na lata od 700 do 400 lat p.n.e. Oprócz obiektów osadowych, natrafiono również na potrójny obiekt sepulkralny z pochówkiem szkieletowym dziecka, wyposażonym w dwa naczynia ceramiczne, dwie siekierki wykonane z krzemienia narzutowego oraz bursztynową ozdobę. W sąsiednim, prostokątnym obiekcie odkryto szkielety ośmiu krów oraz dwóch owiec. W trzecim tego typu założeniu, położonym najbardziej na zachód, znajdowały się szkielety co najmniej dwunastu dzikich świń.

Cały kompleks grobowy archeolodzy datują na lata 2500 do 2000 p.n.e. Zarówno jego kształt oraz wyposażenie pozwala wiązać go z neolityczną kulturą amfor kulistych.

Szkielet dziecka w wieku prawdopodobnie około 7 lat, zachowany był w dobrym stanie, znajdował się w pozycji skurczonej na boku. Kości dziecka zostaną poddane analizie antropologicznej, natomiast szczątki zwierzęce ocenie archeozoologa. Kompleks grobowy, wiązany z neolityczną kulturą amfor kulistych, datowany jest na lata 2500-2000 p.n.e.

– Wyjątkowość odkrycia podkreśla fakt, iż w 1987 roku na północny wschód od miejsca odkrycia przebadane zostało przez mgr. Halinę Taras, mgr. Stanisława Gołuba i mgr. Wojciecha Ratajczyka inne założenie grobowe kultury amfor kulistych – informują w chełmskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie. – Składało się ono z grobowca skrzynkowego szkieletowego podwójnego: kobiety w wieku około 40 lat i mężczyzny w wieku około 30-40 lat oraz grobu zwierzęcego ze szczątkami psa oraz kością małego przeżuwacza (kozy/owcy). Można przypuszczać, że na terenie Srebrzyszcza znajdowało się wyjątkowe cmentarzysko kultury amfor kulistych, którego pozostałości udało się właśnie odsłonić.

Postępy w budowie

Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12 rozpoczęła się w ubiegłym roku. Mimo przerwy zimowej, wykorzystywane są sprzyjające warunki pogodowe. Obecnie na placu budowy trwają prace ziemne i porządkowe. Przygotowywane są wykopy oraz nasypy, budowane drogi technologiczne, przebudowywana jest infrastruktura techniczna oraz sieć wodociągowa. Powstają fundamenty pierwszych wiaduktów i betonowane są zbrojenia. (opr. mo, fot. chełmska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków)

 

News will be here