Budowa tu, budowa tam…

Największą tegoroczną miejską inwestycją jest adaptacja gmachu dawnego Gimnazjum nr 2 na urząd miasta. Inwestycja rozpoczęła się w minionym roku. Prace budowlane mają się zakończyć w tym roku, a urzędnicy przeprowadzą się do nowej siedziby w 2017 roku.

W tym roku w miejskim budżecie znalazła się rekordowa liczba inwestycji – aż 70. Po raz pierwszy urzędnicy realizują również projekty wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Postanowiliśmy sprawdzić, jak po pierwszym półroczu wygląda realizacja świdnickich inwestycji i czy wszystkie uda się zrealizować na czas.
Na tegoroczne inwestycje w miejskim budżecie zostało zapisane ponad 18,3 mln zł. Pieniądze pójdą na wykonanie skwerów, chodników, ulic, placów zabaw, dokumentacji projektowych czy inwestycji sportowych. Łącznie na liście jest aż 70 pozycji.
– Plany są bardzo ambitne, bo zarówno kwotowo, jak i ilościowo zadań inwestycyjnych jest bardzo dużo – przyznaje Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – W tej chwili nie mamy problemów z realizacją tych przedsięwzięć, ale kluczowe będą dla nas najbliższe 2, 3 miesiące. W pierwszej kolejności skupiamy się na inwestycjach priorytetowych i na tych, które można zrealizować przy współudziale pieniędzy zewnętrznych.

Plany, drogi, parkingi i chodniki

W tej chwili bardzo zaawansowana jest już cała inwestycja na ul. Środkowej i Kilińskiego. Na ulicach są już nowe nawierzchnie i chodniki. W tej chwili trwa budowa parkingu w sąsiedztwie Przedszkola nr 6. Ostatnim etapem jest budowa wjazdu do placówki. Przedstawiciele ratusza zakładają, że inwestycja będzie zrealizowana do końca sierpnia. Po przetargu jest również przebudowa ul. Jodłowej, odcinków ul. Dębowej, Partyzantów i Polnej. Inwestycja ruszy lada dzień. W sumie będzie kosztować ponad 930 tys. zł i zakończy się w listopadzie.
Lada moment ruszy również budowa miejsc parkingowych na wysokości ul. Skarżyńskiego 1A. 25 lipca przedstawiciele ratusza podpisali umowę z wykonawcą. Opiewa ona na 290 tys. zł. Przebudowę czeka również część ulicy.
W tym roku urzędnicy przygotowali również długą listę dróg, na które chcą przygotować dokumentację projektową. Po przetargach są już projekty na ul. Wiejską, Sosnową i Rejkowizna. Wszystkie mają być gotowe w październiku. Ratusz rozstrzygnął również postępowanie na dokumentację ul. Żwirki i Wigury od ronda i ul. Nadleśnej. Te projekty będą gotowe na początku przyszłego roku. Po przetargu jest również dokumentacja na ul. Gospodarczą. W lipcu zostało ogłoszone postępowanie na projekt sięgacza ul. Bohaterów Monte Cassino, Cisowej i Kasperka. W tym roku mają zostać przygotowane jeszcze dokumentacje ul. Akacjowej, Zielonej, Nowej, budowy miejsc parkingowych przy ul. Targowej i przebudowy ul. Brzegowej.

Szkoły i przedszkola w ogniu budowy

Tuż po rozpoczęciu wakacji mnóstwo zaczęło się dziać przy świdnickich szkołach i przedszkolach.
– Przy Gimnazjum nr 1 powstało boisko do gry w bule. Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie ogrodzenia placówki. Przedszkole nr 7 może liczyć na „Bezpieczny Plac Zabaw”, natomiast Przedszkole nr 5 – na przebudowę ciągu komunikacyjnego. W ZS nr 2 trwa przebudowa pomieszczeń w podbaseniu. Przebudowana będzie klatka schodowa. Powstanie nowoczesna sala do zajęć sportowych do użytku nie tylko uczniów, ale członków stowarzyszeń sportowych – wymienia Łukasz Reszka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w świdnickim ratuszu.
Po przetargu jest również budowa potężnej strefy rehabilitacyjno sportowej przy Przedszkolu Integracyjnym nr 5. Najmłodsi świdniczanie już niedługo będą się mogli cieszyć z miniorlika, placu zabaw i toru sensorycznego. Natomiast w lipcu przedstawiciele ratusza ogłosili przetarg na przebudowę parkingu przed Szkołą Podstawową nr 3.
Bardzo dużo będzie się działo również w Przedszkolu nr 7. Jeszcze w wakacje ruszy budowa placu zabaw przy placówce. Natomiast w tym roku ma się także rozpocząć rozbudowa „siódemki”. Najmłodsi mają zacząć korzystać z nowego skrzydła przedszkola w 2017 roku.

Sportowa rozgrzewka

Na liście miejskich inwestycji jest również długa lista zadań związanych ze sportem. W tej chwili kończą się już prace przy ZS nr 2. Przy placówce powstaje kompleks lekkoatletyczny, składający się min. ze skoczni w dal, wzwyż i do trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą oraz bieżni. Końcowym etapem prac będzie budowa ogrodzenia.
Również w tym roku mają wystartować pierwsze prace przy obiektach na ul. Fabrycznej. Rozstrzygnięto już przetarg na ich rozbiórkę. Wykonawca czeka tylko na pozwolenie ze starostwa powiatowego i natychmiast przystąpi do prac. Musi je skończyć do połowy września. Wybrani zostali także wykonawcy dokumentacji projektowej zarówno na krytą pływalnię, jak i kompleksu basenów otwartych. Pod koniec lipca przedstawiciele ratusza ogłosili również przetarg na dokumentację przebudowy hali sportowej.
Jeszcze w tym toku natomiast zostanie ogłoszony przetarg na projekt i wykonanie przebudowy kortów tenisowych w ramach kompleksu na Fabrycznej. Urzędnikom udało się zdobyć na ten cel pieniądze ministerialne.

Wielka budowa i nieco mniejsze

Największą tegoroczną budową jest adaptacja gmachu dawnego Gimnazjum nr 2 na urząd miasta. Inwestycja rozpoczęła się w minionym roku. Całość została wyceniona na 11,3 mln zł i obejmuje całkowitą przebudowę gmachu wraz z nadbudową piętra. Prace budowlane mają się zakończyć w tym roku. Urzędnicy będą się przeprowadzać do nowej siedziby w 2017 roku.
Do końca sierpnia ma się natomiast zakończyć termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po przetargu jest również budowa kolejnego odcinka kolektora wód deszczowych. Inwestycja ma być gotowa pod koniec października. Jaśniej zrobiło się też pod wiaduktem drogowym w stronę lotniska. Na prośbę mieszkańców w tym miejscu zostały już zamontowane lampy. Oświetlenia doczekał się również skate park. Po przetargu jest także budowa placu zabaw na os. Wschód. Inwestycja ma być gotowa w połowie września.
Przed urzędnikami jest jeszcze budowa alejek na cmentarzu komunalnym, rozbudowa miejskiego monitoringu i przygotowanie dokumentacji na termomodernizację budynku straży miejskiej. W kolejce stoją również wiaty rowerowe przy wszystkich placówkach oświatowych. W tej chwili urzędnicy są na etapie zdobywania pozwoleń na rozpoczęcie inwestycji. W planach jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska, ale wcześniej urzędnicy chcą przeprowadzić ankiety wśród handlujących i kupujących. Mają one odpowiedzieć na pytanie, jakie są oczekiwania użytkowników targowiska.

W oczekiwaniu na duże pieniądze

W ramach działań współfinansowanych z funduszy europejskich przygotowane zostały koncepcje Mobilnego i Zielonego LOF-u. Oba projekty zakładają sporo inwestycji, m.in. budowę dworca przesiadkowego, ale ich realizacja zacznie się najprawdopodobniej dopiero w 2018 roku. Urzędnicy złożyli również wielki projekt na energię odnawialną. Dzięki niej zarówno prywatne posesje, jak i siedziby instytucji mają zostać wyposażeni w kolektory słoneczne, pompy ciepła i ogniowa fotowoltaiczne.
Trudno w tej chwili jednak powiedzieć ,kiedy inwestycja mogłaby ruszyć, bo w tej chwili urzędnicy czekają na rozstrzygnięcie unijnego konkursu.

Lekkie i większe zawirowania

Realizacja planu inwestycyjnego jest już mocno zaawansowana, choć niektóre inwestycje dostarczają urzędnikom więcej problemów niż inne. Przedstawicielom ratusza nie udało się w pierwszym podejściu rozstrzygnąć przetargu na budowę drugiej zatoki parkingowej na ul. Żwirki i Wigury. Podobnie sytuacja ma się z postępowaniami na modernizację skweru przy ul. Okulickiego, Niepodległości 2, Norwida 3 i Reja 6. W miejsca unieważnionych wcześniej przetargowych zostały ogłoszone kolejne. Na razie nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Urzędnikom nie udało się również wybrać wykonawcy na budowę dwóch chodników i ścieżki rowerowej między osiedlami Brzeziny I i II. Tu również doszło do unieważnienia przetargu.
Poważnym problemem jest również ul. Witosa. Przedstawiciele ratusza nadal nie mają zgody od właścicieli działek na przekazanie ich fragmentów na potrzeby przebudowy drogi. – W budżecie mamy tyle inwestycji, że skupiamy się przede wszystkim na priorytetowych. Natomiast jeśli jakieś zadania będą szczególnie problemowe, to będziemy je przesuwać w czasie, żeby nie blokować wykonania innych – dodaje Michał Piotrowicz. (kal)