Budują blok na bloku

Miejski radny Stanisław Brzozowski w interpelacji skierowanej do prezydenta Krzysztofa Żuka domaga się rozpoczęcia procedury, której zwieńczeniem będzie przyjęcie przez Radę Miasta „standardów architektoniczno-urbanistycznych dla gminy Lublin”. Jego zdaniem zapisy, w wydawanych deweloperom warunkach zabudowy, obecnie zbyt ogólnie regulują wiele kwestii, nie zabezpieczając w pełni interesu mieszkańców. Ratusz odpowiada, że prace nad projektem takiej uchwały już trwają.

Jak podnosi radny obecnie nowo budowane osiedla mieszkaniowe powstają w sposób daleki od potrzeb przyszłych mieszkańców. W efekcie inwestycji prowadzonych przez deweloperów od lat 90-tych ub. wieku powstają gęsto zabudowane osiedla z niewystarczającą ilością miejsc parkingowych. Często brakuje w nich także miejsca na tak niezbędne inwestycje społeczne jak żłobek, przedszkole, szkoła czy przychodnia. – Mówiąc w dużym uproszczeniu dziś wydział planowania wytycza ulice i sieci, a resztę pozostawia deweloperom.

Często jeszcze na wniosek tych deweloperów zmienia przeznaczenie terenów wcześniej planowanych pod funkcje społeczne na tereny mieszkaniowe. Kim jest deweloper? To przedsiębiorca, który buduje domy po to, żeby je sprzedać i zarobić. Dobry interes polega na tym, żeby osiągnąć maksymalny zysk, a taki zysk można osiągnąć minimalizując koszty inwestycyjne i sprzedając gotowy produkt po maksymalnych cenach rynkowych – twierdzi Stanisław Brzozowski (PiS).

Jak wskazuje najlepszym rozwiązaniem tej bolączki byłoby przyjęcie kompleksowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającego potrzeby społeczne dla obszaru całego miasta. To jednak nie jest możliwe w najbliższych latach z uwagi na duży nakład pracy potrzebny do realizacji takiego dokumentu. Rozwiązaniem pomostowym miałyby zostać właśnie standardy architektoniczno-urbanistyczne przyjęte jako prawo lokalne w Lublinie.

– W sytuacji, gdy jeszcze długie lata będziemy zmuszeni realizować rozbudowę miasta w oparciu o tzw. warunki zabudowy, pozwoli to na ucywilizowanie tego procesu poprzez narzucenie czytelnych reguł gry, jednakowych dla wszystkich – kończy swoje wystąpienie radny Brzozowski.

Ratusz już udzielił odpowiedzi. – Informuję, że aktualnie trwają prace nad projektem uchwały rady miasta w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Lublin. Projekt uchwały został dwukrotnie skonsultowany z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną i skierowany do dalszych prac w Wydziale Planowania Urzędu Miasta Lublin.

Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowych mają zastosowanie wyłącznie w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów tzw. „specustawy mieszkaniowej”. Zgodnie z obowiązującym prawem nie stanowią też podstawy do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy – wyjaśnił radnemu, Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here