Budżet dopną kredytem

Około 2,5 mln zł gmina Białopole chce przeznaczyć w tym roku na inwestycje. Wyremontowane zostaną drogi m.in. w Buśnie, Kurmanowie, Strzelcach i Horeszkowicach oraz wybudowany chodnik na dwóch odcinkach przy drodze wojewódzkiej. Jednak, aby zrealizować wszystkie zamierzenia samorząd będzie musiał posiłkować się kredytem.

Dochody gminy Białopole na 2017 rok zaplanowano w kwocie ok. 12,1 mln zł, a wydatki w kwocie ok. 12,9 mln zł. Deficyt (753 tys. zł) zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku gminy oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 500 tys. zł. Najwięcej, tak jak i sąsiednie gminy, Białopole wyda w tym roku na utrzymanie szkół (3,4 mln zł) oraz opiekę społeczną (3,8 mln zł, z czego 1,8 mln zł to zasiłki wychowawcze w ramach programu 500+).
Na inwestycje w tym roku Białopole przeznaczy 2,5 mln zł. 1,2 mln zł z tej kwoty to planowane dofinansowanie środkami zewnętrznymi, głównie unijnymi z PROW i RPO. W budżecie zapisano przebudowę 2,5 km dróg powiatowych w Buśnie i Kurmanowie – 671 tys. zł, przebudowę 3,2 km dróg gminnych w Horeszkowicach, Raciborowicach, Strzelcach oraz Teresinie – 465 tys. zł, budowę chodników przy drodze wojewódzkiej w Białopolu i Raciborowicach – 650 tys. zł, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Białopolu i Buśnie – 260 tys. zł oraz zagospodarowanie zbiornika wodnego w Buśnie na cele wypoczynkowe – 340 tys. zł.
– Wszystkie wymienione zadania inwestycyjne będą zrealizowane. Jedynie realizacja projektu „Zakup i montaż solarów oraz pomp ciepła do ogrzewania wody”, na który w 2017 roku zaplanowano ok. 369 tys. zł uzależniona jest od dofinansowania unijnego – mówi wójt gminy Białopole Henryk Maruszewski.

Świąteczny akcent
Po zakończeniu sesji, zgodnie z tradycją gminy, dokonano podsumowania minionego roku podczas uroczystego spotkania noworocznego. Oprócz radnych i sołtysów zaproszono na nie przedstawicieli instytucji i firm współpracujących z gminą, duchownych, przedsiębiorców, kierowników gminnych jednostek, przedstawicieli organizacji społecznych i strażaków. Wójt Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań. Był też opłatek, życzenia i występ zespołu „Borowianki” z Raciborowic-Kolonii. (kw)