Budżet Izbicy z nadwyżką

570 tys. zł nadwyżki budżetowej zaplanowały władze gminy Izbica w 2021 r. Mimo zaciskania pasa z powodu zadłużenia gminy, samorząd chce wprowadzić w życie kilka ważnych inwestycji.

W sesji budżetowej, jaka odbyła się pod koniec 2020 r., wzięło udział 11 radnych gminy Izbica i wszyscy zagłosowali nad budżetem na rozpoczęty właśnie rok. Dokument zakłada dochody gminy w wysokości 39 mln 227 tys. zł, a wydatki rzędu 38 mln 657 tys. zł. Nadwyżka budżetowa ma wynieść ok. 570 tys. zł. Tradycyjnie najwięcej gmina wyda na oświatę i wychowanie (ponad 10 mln zł).

– Na 2021 r. zaplanowano m.in. wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra, dokumentacji sieci kanalizacyjnej w miejscowości Izbica, dokumentacji na drogę gminną w Majdanie Krynickim, opracowanie dokumentacji pod oświetlenie lamp ledowych na terenie gminy oraz zakup i montaż lamp solarnych – wylicza Małgorzata Run, zastępca wójta gminy Izbica.

Ważną pozycją w budżecie jest dotacja dla powiatu krasnostawskiego (50 tys. zł) na opracowanie dokumentacji projektowej drogi Suszeń – Kolonia Tarnogóra oraz 100 tys. zł na przebudowę drogi Wólka Orłowska – Stryjów – Skierbieszów. – Natomiast na dokończenie głównej inwestycji, rozpoczętej w 2020 r., budowy Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturowego wraz z Biblioteką i garażami OSP w Izbicy, zaplanowano 1 mln 695 tys. zł – informuje Run. (k)