Budżet obywatelski czeka

Na palcach obu rąk można było policzyć mieszkańców, którzy uczestniczyli w zebraniu dotyczącym trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. W czwartek, 28 kwietnia urząd rozpoczął przyjmowanie wniosków.

W środowe popołudnie sala konferencyjna Miejskiej Hali Sportowej świeciła pustkami, choć na dobrą sprawę powinna być wypełniona po brzegi. – Nie oznacza to, że mieszkańcy Chełma nie interesują się budżetem obywatelskim – mówi Stanisław Mościcki, wiceprezydent miasta. – O tym, że budżet przyjął się, świadczą liczby. W ubiegłym roku wpłynęło do urzędu około 300 wniosków. Z każdym rokiem przybywa głosujących. Sporo mieszkańców w sprawie budżetu przychodzi, bądź dzwoni do urzędu miasta, zadaje pytania. Informacje na temat budżetu są umieszczone na naszej stronie internetowej, z której korzysta wielu chełmian.
Wiceprezydent Mościcki musiał jednak dopełnić formalności i garstce zebranych przedstawił wszystkie zmiany dotyczące budżetu obywatelskiego, jakie rada miasta uchwaliła w ostatnim czasie. Przede wszystkim Chełm został podzielony na 10 osiedli. Każde ma do wykorzystania 250 000 zł. Mieszkańcy mogą składać wnioski na budowę, przebudowę lub modernizację dróg, chodników, alejek parkowych, placów zabaw czy boisk osiedlowych. Remonty natomiast nie wchodzą w grę. Urząd wnioski przyjmuje już od czwartku 28 kwietnia. W pierwszych dniach do magistratu wpłynęło blisko dziesięć zgłoszeń.
– Dotyczą one m.in. wykonania dokumentacji i budowy chodnika na ul. Budowlanej, oświetlenia na ul. Malowane, poszerzenia ul. ks. Mrozka, przedłużenia parkingu na ul. Andersa, czy też modernizacji schodów przy skarpie na tej samej ulicy – informuje Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta Chełma. – Wnioski można składać do końca czerwca br. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, w godz. od 7.30 do 18.00.
Zespół odpowiedzialny za budżet obywatelski, będzie pracował w 12-osobowym składzie: Stanisław Mościcki – przewodniczący, Irena Żółkiewska (dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska) – wiceprzewodnicząca oraz: Jerzy Dobrowolski (p.o. dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Architektury, Józef Kendzierawski (dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej), Krystyna Majówka (dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru), Ryszard Poniatowski (dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego), Krzysztof Tomasik (dyrektor Zarządu Dróg Miejskich), Grzegorz Gorczyca, Waldemar Kuśmierz, Jacek Świrszcz i Janusz Żyszkowski (przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańców).
Kolejne spotkanie z mieszkańcami Chełma odbędzie się 15 września również w Miejskiej Hali Sportowej. Na nim zostanie przekazana informacja o tym, które wnioski trafią pod głosowanie, a które i z jakich powodów odrzucono. W tym roku głosowanie odbędzie się w dniach 19-24 września w budynku chełmskiego magistratu. Każdy będzie mógł oddać głos na maksymalnie trzy inwestycje.
Dwa dni później zostaną podane oficjalne wyniki. Zadania inwestycyjne, które dostaną największą liczbę głosów, zostaną zapisane w projekcie budżetu Chełma na 2017 rok i nikt, ani prezydent, ani rada miasta, nie będzie mógł ich wykreślić. Wszystkie muszą być zrealizowanego w ciągu jednego roku budżetowego. (ps)