Budżet spięty z wielkim bólem

2,6 mld zł dochodów i 2,9 mld zł wydatków, prawie 283 mln zł deficytu i zadłużenie na koniec roku sięgające 2,1 mld zł. Na sesji, w ubiegły czwartek, radni poznali przygotowany przez władze Lublina projekt budżetu miasta na 2023 rok. – Pracujemy nad najtrudniejszym budżetem miasta w historii samorządu – stwierdził prezydent Lublina, Krzysztof Żuk.

– Musimy pogodzić wyższe koszty spowodowane rosnącą inflacją, cenami energii i płacy minimalnej z mniejszymi dochodami, które są efektem m.in. zmian w systemie podatkowym. Mimo konieczności szukania oszczędności, chcemy utrzymać jakość usług dla mieszkańców oraz tempo rozwoju na dotychczasowym poziomie. Przez działania rządu w 2023 roku stracimy ok. 300 mln zł dochodów z PIT. Te pieniądze powinny trafić na finansowanie zadań miasta, ale zasilą budżet centralny. Przyszłoroczny budżet uda nam się zbilansować, jednak bez zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w kolejnym roku nie będzie to już możliwe – mówił prezydent Krzysztof Żuk.

Jak szacują urzędnicy w 2023 roku budżet miasta straci, w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez „Polskim Ładem”, rosnącymi kosztami szalejącej inflacji, cen energii i płacy minimalnej oraz niedoszacowaniem subwencji oświatowej, blisko 595 mln zł, przez co dochody miasta w przyszłym roku powrócą do poziomu z 2018 r.

Władze Lublina deklarują, że mimo to na inwestycje planuje wydać blisko 440 mln zł (15% wydatków ogółem), w tym 170 mln zł na zadania z udziałem środków europejskich, a na podobnym do tegorocznego poziomie utrzymane zostaną wydatki związane z oświatą, pomocą społeczną czy komunikacją miejską. Wśród inwestycji znajdziemy przede wszystkim kontynuację już rozpoczętych zadań oraz projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ponadto realizowane będą mniejsze zadania oraz te wykonywane w ramach narzędzi partycypacji społecznej, takich jak Budżet Obywatelski, Zielony Budżet Obywatelski czy inicjatywa lokalna.

Najważniejszym zadaniem będzie dokończenie budowy Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową przyległego układu drogowego. Inne ważne inwestycje drogowe to: budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80, budowa ul. Kłopotowskiego (przedłużenie ul. Węglarza), przebudowa ul. Wallenroda, rozbudowa ul. Popiełuszki, przebudowa skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Skalskiego i al. Witosa z ul. Doświadczalną, modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Filaretów, budowa ul. Bliskiej i ul. Skowronkowej, rozbudowa ul. Raszyńskiej, a także budowa ul. Zamenhoffa, ul. Araszkiewicza i fragmentu ul. Woronieckiego, dróg gminnych w rejonie ul. Turystycznej i dokończenie ul. Siewierzan. Remonty czekają ul. Wiejską, ul. Łęczyńską (tzw. „stara”), ul. Wrocławską, ul. Laskową oraz fragment ul. Zadębie. Kontynuowana będzie kompleksowa modernizacja oświetlenia w dzielnicy Tatary.

Przyszłoroczne plany miasta obejmują także wykup gruntów pod rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę chodników w ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Hetmańskiej, budowę miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy SP nr 32 i wyprofilowanie zakrętu na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia.

W ramach inwestycji w tereny zielone w budżecie zaplanowano budowę placu zabaw w Parku Centralnego na Felinie, a także przy ul. Gęsiej, skwerów przy ul. Montażowej, Herbowej, Cyprysowej, Długiej i Węglarza. Miasto zabezpiecza także środki na opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w dzielnicy Głusk, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Parku Nadrzecznego i aktualizację dokumentacji dla Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim.

Realizowane będą również inwestycje oświatowe. Przede wszystkim zakończona ma zostać rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 na Felinie. Poza tym rozpoczną się wyczekiwane termomodernizacje obiektów IV LO (ul. Szkolna), V LO (ul. Lipowa), Przedszkola nr 34 (ul. Motorowa) i Przedszkola nr 75 (ul. Żelazowej Woli), ruszy przebudowa boisk przy ZSO nr 5 (SP nr 22, ul. Rzeckiego), SP nr 30 (II etap, ul. Nałkowskich, SP nr 58 (ul. Berylowa) i V LO, trzy placówki otrzymają nowe windy, a Zespół Szkół Budowlanych z ul. Słowiczej nową bieżnię, z kolei przy Przedszkolach nr 56 (ul. Kurantowa) i nr 73 (ul. Uśmiechu) zmodernizowane zostaną place zabaw. Miasto ma także nabyć grunty niezbędne pod budowę nowej podstawówki przy ul. Jemiołuszki na Węglinie.

Miasto zaplanowało też dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (700 tys. zł) i rozpoczęcie budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie. Ruszy również zapowiadana budowa trzech nowych bloków komunalnych na Felinie.

W budżecie zarezerwowano łącznie 69,8 mln zł na zadania partycypacyjne, w tym zgłaszane przez mieszkańców: 14 mln zł na projekty Budżetu Obywatelskiego, 1,3 mln zł na Zielony Budżet – 1,3 mln zł i 6,1 mln zł na Inicjatywę lokalną. Kontynuowane będą: program wsparcia dla ogrodów działkowych i działania zgłaszane w ramach realizacji projektu „Plan dla Dzielnic”, a każda z dzielnic będzie miała do dyspozycji 170 tys. zł w ramach rezerwy celowej.

W związku z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 9,1 mln zł zarezerwowano na działania w tym zakresie.

Teraz projekt budżetu trafi pod obrady komisji Rady Miasta, a radni będą mogli zgłaszać do niego poprawki. Ostateczny kształt budżetu poznamy na grudniowej sesji rady miasta. Marek Kościuk, ZM

News will be here