Budżet w rękach mieszkańców

78 zadań inwestycyjnych, zgłoszonych przez mieszkańców Chełma w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego, zostało zakwalifikowanych do głosowania, które odbędzie się w dniach 2-7 października. W tym roku po raz pierwszy głos można oddać przez Internet.

Najwięcej inwestycji, bo aż 15, zgłosili mieszkańcy osiedla Działki. Najmniej natomiast, tylko trzy, osiedla XXX-lecia. Łączna wartość wszystkich trzech to 250 000 zł, zatem tyle, ile wynosi pula na każde osiedle. Wiele zatem wskazuje na to, że wszystkie trzy inwestycje zostaną przekazane do realizacji.
W tym roku zespół oceniający wszystkie złożone wnioski do głosowania zakwalifikował 78 inwestycji. Przeważają głównie zadania drogowe, czyli nawierzchnie, chodniki, oświetlenia uliczne, ale też nie brakuje innych ciekawych pomysłów, jak choćby siłownie przy I LO i SP nr 1, zagospodarowanie terenów przy SP nr 4 i SP nr 8, czy budowa jakże potrzebnej w mieście bieżni tartanowej na stadionie miejskim. Kilka zadań pokrywa się ze sobą, np. na osiedlu Działki zostały złożone trzy wnioski na oświetlenie ul. Szczęśliwej, z tym że jeden dotyczył montażu dwóch latarni, drugi – czterech, a trzeci – na całej długości ulicy. Z kolei na osiedlu Rejowiecka dwa wnioski dotyczą budowy placu zabaw na Makowej. Oba opiewają na 100 000 zł, a różnią się tym, że w pierwszym oprócz urządzeń do zabawy jest jeszcze wskazany montaż ławeczek. Głosowanie ruszy w poniedziałek 2 października i potrwa do 7 października. Głos można oddać w urzędzie miasta przy Lubelskiej 65 (sala konferencyjna) i po raz pierwszy przez Internet, logując się na stronie www.chelm.pl i klikając w zakładkę Budżet Obywatelski Chełm 2018, umiejscowioną po prawej stronie. Można głosować maksymalnie na trzy zadania inwestycyjne ze swojego osiedla. Poniżej spis wszystkich inwestycji na poszczególnych osiedlach, zakwalifikowanych do głosowania:

OSIEDLE REJOWIECKA

1. Przebudowa ul. Piaskowej – 250 000 zł, 2. Budowa oświetlenia przy ul. Malowane od nr 4 do nr 11 – 70 000 zł, 3. Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP nr 3 – 250 000 zł, 4. Budowa placu zabaw przy ul. Makowej – 100 000 zł, 5. Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingu przy Ceramicznej 38, 38A i 38 B oraz montaż lampy hybrydowej – 250 000 zł, 6. Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odcinku od Kochanowskiego do ul. Malowane – 160 000 zł, 7. Budowa chodnika na ul. Witosa od Rejowieckiej do Kochanowskiego (po nieparzystej stronie) – 132 000 zł, 8. Budowa placu zabaw przy ul. Makowej obok boiska – 100 000 zł, 9. Budowa chodnika przy ul. Budowlanej od Ceramicznej do Bogdanowicza – 150 000 zł.

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE

1. Rozbudowa i modernizacja skateparku w parku miejskim – 250 000 zł, 2. Przebudowa placu zabaw w parku miejskim – 220 000 zł, 3. Budowa drogi przy ul. Jasnej – 250 000 zł, 4. Przebudowa drogi i chodników po obu stronach ul. Łącznej – 250 000 zł, 5. Przebudowa chodnika na ul. Kąpieliskowej po stronie parzystej i ścieżki rowerowej po stronie nieparzystej – 250 000 zł, 6. Przebudowa parkingu przy Czarnieckiego 6 – 200 000 zł, 7. Przebudowa chodnika przy Sienkiewicza od Czarnieckiego do Kolejowej po nieparzystej stronie – 250 000 zł, 8. Przebudowa chodnika przy budynku na ul. Sienkiewicza 26 – 26 000 zł.

OSIEDLE ZACHÓD

1. Budowa drogi dojazdowej o nr KD/D/08 – II etap na ul. Zachodniej – 250 000 zł, 2. Przebudowa i budowa chodnika na odcinku 160 m na ul. Zachodniej 35, 37, 45, 41-47 i Szarych Szeregów 7B-7C oraz 9A-9B – 180 000 zł, 3. Przebudowa ul. Synów Pułku na odcinku 190 m od skrzyżowania z ul. Zachodnią – 150 000 zł, 4. Budowa oświetlenia na ul. Synów Pułku od bloku nr 5 do bloku nr 20 (10 słupów oświetleniowych) – 100 000 zł, 5. Budowa ulicy – przedłużenie Koszarowej w kierunku SP nr 7 (zaprojektuj i wybuduj) – 250 000 zł.

OSIEDLE SŁONECZNE

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Chrobrego od Rusałki do Pszennej – 220 000 zł, 2. Zakup i montaż na kompleksie boisk na Słonecznym urządzeń do gimnastyki – 100 000 zł, 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy 15 Sierpnia (250 m) – 180 000 zł, 4. Przebudowa ul. Wirskiego od Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową przy garażach – 180 000 zł, 5. Nakładka asfaltowa na ul. dr Barbary Sztembis – 250 000 zł, 6. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Chrobrego – 142 500 zł, 7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na 15 Sierpnia od wjazdu na osiedle Słoneczne do ul. Karłowicza – 140 000 zł, 8. Przebudowa chodnika między ul. Wirskiego a Lwowską (przejście z osiedla Słoneczne w kierunku Carrefoura) – 45 000 zł, 9. Budowa drogi dojazdowej z chodnikiem do posesji przy Wirskiego (domki od nr 33) – 220 000 zł.

OSIEDLE XXX-LECIA

1. Przebudowa alejek w parku między osiedlami XXX-lecia i Kościuszki – 50 000 zł, 2. Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Grota-Roweckiego 2C – 100 000 zł, 3. Budowa siłowni w parku osiedlowym – 100 000 zł.

OSIEDLE DZIAŁKI

1. Przebudowa ul. Wybickiego – 100 000 zł, 2. Przebudowa ul. Ogrodniczej od Łowieckiej do Prusa – 90 000 zł, 3. Przebudowa ul. Prusa od Świerkowej do Grunwaldzkiej – 108 000 zł, 4. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej – 250 000 zł, 5. Opracowanie projektu technicznego i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej – 200 000 zł, 6. Przebudowa ul. Kilińskiego od ul. Hrubieszowskiej do Żeromskiego (145 m) – 250 000 zł, 7. Przebudowa ul. Prusa od Ogrodniczej do Żeromskiego – 200 000 zł, 8. Przebudowa ul. Łowieckiej od Jagiellońskiej do Grunwaldzkiej wraz z chodnikiem po stronie nieparzystej – 226 000 zł, 9. Montaż dwóch latarni przy Szczęśliwej wraz z dokumentacją techniczną – 30 000 zł, 10. Montaż oświetlenia przy Szczęśliwej wraz z dokumentacją techniczną – 90 000 zł, 11. Przebudowa chodnika na ul. Prusa i Ogrodniczej (po stronie zachodniej) – 140 000 zł, 12. Montaż jednej latarni na ul. Pięknej – 20 000 zł, 13. Montaż czterech latarni na ul. Szczęśliwej i dokumentacja techniczna – 60 000 zł, 14. Przebudowa terenu przy SP 4 – 250 000 zł, 15. Przebudowa chodnika przy ul. Litewskiej, po stronie wschodniej od posesji nr 37A do posesji przy Hrubieszowskiej 97 – 50 000 zł.

OSIEDLE KOŚCIUSZKI

1. Przebudowa ul. Połanieckiej od wjazdu do PM nr 13 – 100 000 zł, 2. Zakup i montaż 8 lamp parkowo-ogrodowych solarnych wzdłuż chodnika od ul. Małachowskiego do stacji paliw – 110 000 zł, 3. Przebudowa terenu wokół SP nr 8 – 250 000 zł.

OSIEDLE DYREKCJA DOLNA

1. Przebudowa chodnika na ul. Wspólnej – 60 000 zł, 2. Przebudowa chodnika na Starościńskiej od Kolejowej do wysepki przy SP 5 – 120 000 zł, 3. Budowa siłowni na terenie I LO – 50 000 zł, 4. Budowa parkingu przy Śląskiej – 125 000 zł, 5. Budowa sygnalizacji świetlnej przy al. Marszałka Piłsudskiego na przejściu dla pieszych między Koszykową a Wołyńską – 100 000 zł, 6. Przebudowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim – 250 000 zł, 7. Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 1 – 40 000 zł, 8. Przebudowa chodnika przy budynku Kolejowa 2A w kierunku MOPR (zaprojektuj i wybuduj) – 24 000 zł, 9. Przebudowa drogi oraz chodnika w ul. Jedność na Kińczyka do ChCPDiR – 170 000 zł, 10. Przebudowa chodnika na ul. Starościńskiej od Kolejowej do 1. Pułku Szwoleżerów – 180 000 zł.

OSIEDLE DYREKCJA GÓRNA

1. Montaż świateł na żądanie na przejściu dla pieszych przy Żwirku i Wigury nieopodal Komendy Miejskiej Policji – 100 000 zł, 2. Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego przy budynkach nr: 17, 19, 21, 23, 25, 3. Przebudowa chodnika na Słowackiego od ChDK do 1. Pułku Szwoleżerów – 125 000 zł, 4. Przebudowa chodnika po nieparzystej stronie ul. Stephensona począwszy od bloku nr 11 – 100 000 zł, 5. Przebudowa chodnika po zachodniej stronie pl. Niepodległości od Stephensona do 1. Pułku Szwoleżerów – 40 000 zł, 6. Przebudowa chodnika przy ZST wzdłuż ul. Wiejskiej wraz z zadaszeniem przystanku autobusowego – 50 000 zł.

OSIEDLE CEMENTOWNA

1. Przebudowa ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego – 120 000 zł, 2. Budowa wybiegu wraz z placem zabaw dla psów w Ogródku Jordanowskim – 100 000 zł, 3. Budowa chodnika przy ul. Dąbka – 135 000 zł, 4. Budowa chodnika przy Przemysłowej od Rolnicznej do Wołyńskiej po nieparzystej stronie – 150 000 zł, 5. Modernizacja parkingu przy budynku 11 Listopada 2A – 120 000 zł, 6. Przebudowa chodnika przy ul. ks. Brzóski (numery nieparzyste) – 90 000 zł, 7. Przebudowa chodnika na Rolniczej od Wołyńskiej do Chomentowskiego po wschodniej stronie ulicy – 60 000 zł, 8. Przebudowa chodnika na ul. Piotra Skargi od 11 Listopada do Wołyńskiej – 60 000 zł, 9. Przebudowa placu zabaw przy 11 Listopada 2A – 60 000 zł, 10. Przebudowa placu zabaw przy 11 Listopada 6A – 60 000 zł. (ptr)