Budżet z deficytem ale pełen inwestycji

Największą część przyszłorocznego budżetu powiatu świdnickiego tradycyjnie pochłonie oświata, chociaż niewiele mniej przedstawiciele starostwa chcą wydać w 2017 r. na inwestycje. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez kredytu. Na razie w planach jest zapożyczenie się na ok. 4 mln zł, ale w trakcie roku może się okazać, że to za mała kwota.
15 listopada powiatowy projekt budżetu na przyszły rok trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wynika z niego, że w 2017 roku do kasy starostwa wpłynie blisko 74 mln zł. Wydatki będą większe, bo urzędnicy wyliczyli je na prawie 78 mln zł.
– W tej chwili nie mamy żadnych zobowiązań. Liczymy również, że obecny rok zamkniemy nadwyżką. Natomiast z porównania dochodów z wydatkami wynika, że będziemy mieć ok. 4 mln zł deficytu i będziemy się musieli podeprzeć kredytem – mówi Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki.
Przedstawiciele powiatu zwracają jednak uwagę, że jednym z najbardziej znaczących punktów na liście wydatków są inwestycje. W przyszłym roku starostwo chce przeznaczyć na ten cel ok. 20 mln zł.

– W tym kontekście budżet jest prorozwojowy, nastawiony na skuteczne pozyskiwanie pieniędzy z funduszy unijnych i rządowych – mówi starosta. – Jesteśmy w przededniu podpisania dwóch umów na dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Na początku roku chcemy ogłosić przetargi na obie inwestycje.
Szef powiatu tłumaczy również, że kwota deficytu może się zwiększyć. – W projekcie budżetu nie znalazła się jeszcze kwota na wykup gruntów pod planowaną ul. Kusocińskiego. Chcemy na ten cel zapisać od 0,5 do 1 mln zł. Nie mamy tych pieniędzy, więc w tym wypadku również pozostanie nam zaciągnięcie kredytu – tłumaczy świdnicki starosta.
Władze powiatu czekają również na rozstrzygnięcie konkurów na środki unijne. Wśród złożonych projektów jest kilka dotyczących budynków wykorzystywanych na cele społeczne. – Złożyliśmy wnioski na dofinansowanie nadbudowy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, budowę dziennego domu wsparcia i domu dziecka – wylicza Dariusz Kołodziejczyk. – Jeśli otrzymamy pieniądze, to wówczas nasz deficyt prawdopodobnie się zwiększy, bo w każdym przypadku będziemy potrzebowali pieniędzy na wkład własny. (kal)

Inwestycje planowane na przyszły rok

Drogi:

Budowa ulicy Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków do węzła Świdnik – wykonanie dokumentacji projektowej – 138,8 tys. zł
Przebudowa drogi powiatowej Minkowice-Wierzchowiska – 4,4 mln zł
Przebudowa dróg powiatowych: Biskupice-Fajsławice i Biskupice-Trawniki – 4 mln zł
Przebudowa drogi powiatowej Wilczopole-Bystrzejowice – 4,2 mln zł

DPS-y:

Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej w Krzesimowie i Świdniku – 170 tys. zł

Szkoły:

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku – 2 mln zł
Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego – 350 tys. zł
Termomodernizacja obiektów szkolnych – 1,4 mln zł
Rozwój bazy szkół zawodowych – 1,3 mln zł

Straż i starostwo powiatowe:

Rozbudowa systemów informatycznych Powiatu Świdnickiego – 1,23 mln zł
Rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku – 200 tys. zł

Na co idą powiatowe pieniądze?

22,5 mln zł – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (utrzymanie szkół, dokształcenia nauczycieli, stołówki szkolne, kursy zawodowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne)
20 mln zł – inwestycje
10,3 mln zł – pomoc społeczna (domy pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)
7,6 mln zł – administracja publiczna (utrzymanie starostwa powiatowego, działalność rady powiatu)
2,21 mln zł – rodzina (rodziny zastępcze)
1,22 mln zł – bieżące utrzymanie dróg