Budżety na miarę możliwości

Nie jest najlepiej, ale zawsze może być gorzej. Z tą maksymą zgadzają się wszyscy włodarze gmin wiejskich powiatu włodawskiego, gdy mówią o przyszłorocznym budżecie. Wielu, jeśli nie każdy z nich, inwestycje uzależnia od ilości pozyskanych środków zewnętrznych.

GMINA WŁODAWA

– Nasz przyszłoroczny budżet wciąż ma wiele niewiadomych – mówi wójt Tadeusz Sawicki. – Nie uwzględnia np. zaległości podatkowych (firma Sco-Pak jest nam winna dużą sumę), nie wiadomo też, co przyniesie reforma oświatowa. Po stronie dochodów mamy niemal 24 mln zł, na wydatki przeznaczymy 22,4 mln zł, a różnica w postaci ok. 1,6 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Największe inwestycje na ten rok to rozpoczęcie instalacji ponad 230 sztuk instalacji solarnych, nowe nawierzchnie na drogach w Stawkach, Szumince, Susznie oraz w Orchówku. Będziemy chcieli dokończyć modernizację szkoły w Różance, a także rozbudować napowietrzne linie energetyczne z lampami ulicznymi – wylicza wójt.

HAŃSK

– Tegoroczny budżet można określić jednym słowem: rozbuchany – mówi Marek Kopieniak, wójt Hańska. – Opiewa on na 17,5 mln zł i jest tak skonfigurowany, by w każdym momencie można było dokonać przesunięć. Wszystko przez to, że mamy zaplanowane bardzo dużo inwestycji, i w zależności od tego, na które otrzymamy dofinansowanie, to te będziemy realizować. W tym roku skupimy się na remontach dróg, mamy pieniądze na place zabaw, siłownie zewnętrzne i altany. Bardzo prawdopodobne jest dofinansowanie projektu polegającego na instalacji solarów. Generalnie jestem zadowolony z budżetu. Najważniejsze, że pogląd ten podzielają radni, którzy znają nasze możliwości i pomagają w realizacji wszystkich założeń – dodaje Kopieniak.

URSZULIN

Wójt Tomasz Antoniuk ma w tym gronie najwięcej powodów do zadowolenia. W 19-milionowym budżecie aż 4,5 mln zł pójdzie na inwestycje. Mamy pieniądze na przebudowę dróg w ramach PROW – mówi wójt. – Ruszamy z poprawą dostępności infrastruktury gminy i budową ciągu pieszo-rowerowego, mamy środki na zagospodarowanie centrum Urszulina i na kanalizację w Wytycznie. Będzie też nowa droga w Nowym Załuczu, przebudowa ul. Modrzewiowej w Urszulinie i nowy asfalt na trasie Grabniak – Stare Załucze. Przebudowana zostanie też ul. Chełmska. Ten budżet to kontynuacja polityki przyjętej w latach poprzednich, której najważniejszymi założeniami są drogi, gospodarka wodno- ściekowa oraz kultura – tłumaczy Antoniuk.

STARY BRUS

– Cieszę się, że budżet został uchwalony jednomyślnie – mówi Paweł Kołtun, wójt Starego Brusa. – Nie mamy do dyspozycji wiele, bo zaledwie 8 mln zł, ale cieszy fakt, że mamy bardzo niewielkie zobowiązania. W budżecie, z biegiem czasu, pojawi się zapewne wiele zmian, bo czekamy na rozstrzygnięcie kilku wniosków. W tym roku na pewno będziemy realizować modernizację biblioteki, zbudujemy skwerek w Starym Brusie. Kluczową inwestycją jest rozbudowa gminnego ujęcia wody i budowa ok. 4 kilometrów wodociągu, który połączy te miejscowości, które korzystają z nie naszego ujęcia wody – wylicza wójt. (bm)