Burmistrz z absolutnym poparciem

Burmistrz Waldemar Jakson ma powody do zadowolenia

Jednogłośnie i bez uwag radni Świdnika przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi absolutorium. „Za” zagłosowała nawet opozycja.


Zatwierdzenie sprawozdań finansowego i budżetowego za ubiegły rok to jedna z ważniejszych uchwał, jaką podczas czwartkowej sesji przyjęła Rada Miasta Świdnik. Głosowanie nad nią poprzedziło wystąpienie burmistrza Waldemara Jaksona, który tłumaczył, że ubiegły rok finansowo był dla gminy pomyślny.
– Podsumowując wykonanie budżetu za 2016 rok, mogę śmiało powiedzieć, że było ono dobre. Realizacja dochodów wyniosła 136 mln zł, a to stanowi ponad 100 proc. planu. Osiągnięte dochody budżetowe były wyższe od tych z roku 2016 o 27 mln zł. Wydatki w 2016 wynosiły 127,5 mln zł, co stanowi 93,9 proc, w tym bieżące ponad 111 mln zł, a majątkowe ok. 16 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki ogółem były większe o prawie 24 mln zł, a bieżące o 19 mln zł. Jeśli spojrzymy na te liczby w kontekście kadencji, widać, że ten budżet nabiera rozpędu – mówił burmistrz.
Do sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 radni nie mieli uwag. Przyjęto je jednogłośnie.
– W ramach opozycji chyba po raz pierwszy zagłosuję za budżetem i nie będę się wstrzymywał od głosu, ponieważ 2016 rok był pierwszym, kiedy nasze wieloletnie starania o obudowę obiektów sportowych Avii Świdnik i inne inwestycje związane z kultura fizyczną i sportem zostały zapisane i w części zrealizowane. Jesteśmy zadowoleni z realizacji tego budżetu – mówi radny Wiesław Księski.
Wszyscy obecni na sesji radni zagłosowali również za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Burmistrz dziękował radzie i urzędnikom, a przy okazji słowa podziękowań skierował także do społeczności miejskich szkół za to, że reforma oświatowa przebiegła w Świdniku sprawnie i bez większych problemów.
– To efekt dobrej wspólnej pracy rodziców, nauczycieli, dyrektorów i urzędu – mówił Jakson. (w)