Burmistrz chwali nowego zastępcę

Zwolnienie wiceburmistrza Roberta Kościuka i zatrudnienie w jego miejsce mało znanego w Krasnymstawie Wojciecha Kowalczyka, wywołało sporo kontrowersji. Po kilku miesiącach od tej decyzji burmistrz Hanna Mazurkiewicz przekonuje, że była ona jak najbardziej słuszna.

Pod koniec 2016 r. Hanna Mazurkiewicz, burmistrz Krasnegostawu, odwołała ze stanowiska swojego ówczesnego zastępcę Roberta Kościuka. Znany w mieście przedsiębiorca otrzymał spore poparcie w I turze wyborów na burmistrza w 2014 r., a w drugiej oficjalnie apelował o głosowanie na Mazurkiewicz. Być może właśnie dzięki temu pokonała ona w wyborach wieloletniego burmistrza Andrzeja Jakubca. Współpraca Mazurkiewicz z Kościukiem nie układała się jednak najlepiej i w końcu burmistrz pozbyła się swojego zastępcy, tłumacząc to „wyczerpaniem dotychczasowej formuły współpracy, brakiem porozumienia w kluczowych dla miasta sprawach, a także utratą zaufania”. Niemal natychmiast Mazurkiewicz powołała też nowego zastępcę, którym został mało znany w mieście Wojciech Kowalczyk, rocznik 1974. Miasto reklamowało go jako absolwenta Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie i Harvard Business School Publishing w Canadian International Management Institute, wieloletniego menedżera, pracownika AIG Bank, Ergo Hestia, SKOK Stefczyka czy Warty. Dziś część samorządowców, a także mieszkańcy Krasnegostawu pytają o zasadność zatrudnienia Kowalczyka.
– Interesuję się tym, co dzieje się w mieście i jakoś niespecjalnie dostrzegam działalność nowego wiceburmistrza – mówi jeden z naszych stałych Czytelników z Krasnegostawu, proszący o zachowanie anonimowości. – Czytam stronę internetową urzędu miasta i owszem widać dzięki niej, że pan Kowalczyk pojawia się na imprezach, uroczystościach, ale chyba nie po to został zatrudniony. To miał być menadżer, inwestor, miał tworzyć miejsca pracy. Co zrobił w tym kierunku? – zastanawia się nasz rozmówca.
O ocenę dotychczasowej pracy Kowalczyka poprosiliśmy burmistrz Krasnegostawu. Hanna Mazurkiewicz odpisała, że jest z nowego zastępcy zadowolona.
– Z uwagi na opóźnienia w procesie realizacji inwestycji, a przede wszystkim niewystarczające efekty w pozyskiwaniu środków zewnętrznych konieczne było dokonanie zmian kadrowych w urzędzie. Jedną z nich było powołanie pana Wojciecha Kowalczyka na funkcję zastępcy burmistrza. Pozytywne zmiany są już widoczne. Miasto pozyskało środki zewnętrzne na realizację kilku projektów, kilka kolejnych jest obecnie w fazie oceny. Burmistrz Kowalczyk z zaangażowaniem rozpoczął pracę w samorządzie – przekonuje Mazurkiewicz.
Pierwszym poważnym zadaniem wiceburmistrza było bezpośrednie włączenie się w opracowanie założeń Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Lubelskiego na potrzeby samorządu województwa lubelskiego. To dokument strategiczny stanowiący instrument koordynacji lokalnych polityk rozwoju oraz będący podstawą rekomendacji do krajowych i regionalnych polityk sektorowych. – Potrzeby rozwojowe Krasnegostawu są w nim zawarte.
Burmistrz Kowalczyk aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016-2023. Został on przyjęty przez radę miasta stosowną uchwałą, co zakończyło realizację projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wprowadził istotne zmiany poszerzające zakres projektu Zaułka Nadrzecznego m.in. płyta pod lodowisko sztuczne lub rolki, strefa makiet architektury historycznej czy rozbudowa urządzeń inżynieryjnych w obrębie amfiteatru. Ponadto projekt został wzbogacony o zagospodarowanie przeciwległego brzegu rzeki oraz o koncepcję budowy kładki przez rzekę w obrębie Zaułka – chwali Kowalczyka Mazurkiewicz. Kolejnym działaniem, w które zaangażował się wiceburmistrz jest nasilenie prac nad zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta. Jak dowiadujemy się od pani burmistrz, udało się pozyskać przychylność w tym temacie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. – Pan wojewoda z zainteresowaniem przyjął inicjatywę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Krasnegostawu i osobiście zabiega o budowę suchych polderów, które zlokalizowane będą powyżej ul. Sokołowskiego – mówi Mazurkiewicz.
Kowalczyk zabiega też, za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, o wpisanie skrzyżowania drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką 812 (ulice Sokołowskiego i Lwowska) do „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. – We wskazanym miejscu zostanie wybudowane rondo, o które od wielu lat miasto zabiega. Zadeklarowaliśmy już współfinasowane tej inwestycji. Obecnie czekamy na potwierdzenie ujęcia tego zadania w wyżej wymienionym w programie i określenie terminu realizacji – informuje burmistrz.
Kowalczyk odnalazł też i odzyskał kopie zaginionych dokumentów archeologicznych z czasów rewitalizacji Rynku Miejskiego. Zostały one przekazane do krasnostawskiego Muzeum oraz udostępnione Zespołowi Dziedzictwa Kultury działającemu przy urzędzie miasta. – Ponadto prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi posadowieniem swojej działalności w Podstrefie Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krasnymstawie – dowiadujemy się. Nowy wiceburmistrz zaangażował się też w pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Udziela się przy realizowanych już projektach, np. „Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3”, „Budowa ulicy Chopina”, kolektory słoneczne oraz pracuje nad nowymi: „Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie”, „Senioriada Krasnostawska”, „Profesjonalna edukacja w Krasnymstawie”.- Pan Kowalczyk intensywnie współpracuje również z Zarządem Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Udało się pozyskać deklarację władz powiatu w sprawie realizacji w bieżącym roku długo oczekiwanego remontu nawierzchni i budowy chodnika przy ul. Krakowskie Przedmieście, na odcinku od wiaduktu nad ul. Sokołowskiego do ul. Cegielnianej – mówi burmistrz.
Według Mazurkiewicz powołanie Wojciecha Kowalczyka „wniosło wiele świeżości w pracę podległych mu wydziałów oraz zaowocowało nowymi pomysłami na poprawę i usprawnienie pracy całego urzędu”. – Korzystając ze swoich wcześniejszych doświadczeń zawodowych zastępca burmistrza osobiście prowadzi cykl szkoleń dla pracowników urzędu miasta, których celem jest wprowadzenie wysokich standardów obsługi mieszkańców, usprawnienie procesów wewnętrznych i profesjonalizacja wizerunku urzędu jako miejsca przyjaznego mieszkańcom – podsumowuje. (kg)