Burmistrz Miciuła z dobrą pensją

Burmistrz Daniel Miciuła, fot. FB Daniel Miciuła

16 725 zł brutto – to wynagrodzenie jakie Rada Miasta Krasnystaw uchwaliła nowemu burmistrzowi Danielowi Miciule. Jego poprzednik Robert Kościuk zarabiał 95 zł więcej tylko dlatego, że miał dłuższy staż pracy.

Na wynagrodzenie wójta, burmistrza czy prezydenta składają się cztery czynniki: wynagrodzenie zasadnicze, które według obowiązujących przepisów dla miasta od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców może wynieść maksymalnie 10 430 zł, dodatku funkcyjnego (maksymalnie 3450 zł), dodatku specjalnego w wysokości 30 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, oraz dodatku stażowego wynoszącego 5 procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (dodatek ten wzrasta o 1 procent za każdy kolejny  rok pracy aż do osiągnięcia 20 procent). W praktyce zarobki burmistrza takiego miasta jak Krasnystaw mogą się wahać w przedziale od 14 935 zł do 18 669 zł (brutto).

Ile zarobi burmistrz Miciuła? Na sesji 16 maja Rady Miasta Krasnystaw bez dyskusji i jednogłośnie uchwaliła jego zarobki na poziomie 16 725 zł. Skąd taka kwota? Wynagrodzenie burmistrza ustalono na 9500 zł, dodatek funkcyjny na 3000 zł, dodatek specjalny na 3750 zł, a dodatek stażowy na 475 zł. Jego poprzednik Robert Kościuk zarabiał tylko 95 zł więcej. Zgodnie z uchwałą z dnia 23 grudnia 2021 r. jego pensja wynosiła w sumie 16 820 zł (9500+3000+3750+570 zł).

Przypomnijmy, Daniel Miciuła przed objęciem urzędu burmistrza Krasnegostawu prowadził dobrze prosperujący biznes. Był m.in. prezesem i właścicielem 46,67% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ARPAPOL 2 w Krasnymstawie handlującej sprzętem strażackim i przeciwpożarowym. Kto objął udziały Miciuły w spółce w Krajowym Rejestrze Sądowym jeszcze nie widać. (kg)

 

News will be here