Burmistrz podsumował 5 lat za sterem  

Na ostatniej sesji rady miasta burmistrz Robert Kościuk podsumował swoje pięcioletnie rządy, które gdyby nie przesunięcie wyborów samorządowych właśnie dobiegłyby końca.  Przekonywał, że mimo przeciwności losu wynikających m.in. z pandemii, wojny na Ukrainie, inflacji, to był dobry czas dla Krasnegostawu.

– 20 listopada minęło 5 lat od złożenia ślubowania i objęcia przeze mnie funkcji burmistrza Krasnegostawu. Jest to zatem moment, by choć częściowo podsumować ten okres – rozpoczął swoje wystąpienie Kościuk. Burmistrz zaczął od tego, że kierować miastem przyszło mu w trudnych czasach. – Po zaledwie kilkunastu miesiącach zarządzania musieliśmy zmierzyć się ze skutkami pandemii koronawirusa, która sparaliżowała normalne życie ludzi na całym świecie. Lockdowny, ograniczenia i wielka niepewność stały się codziennością dla nas wszystkich. Po niespełna dwóch latach utrudnień staliśmy się świadkami brutalnej napaści Rosji na naszego sąsiada. Zbieg obu tych wydarzeń wywołał rozchwianie wszystkich światowych gospodarek.

Sytuacja ta spowodowała gwałtowny wzrost cen energii, paliw, ogrzewania oraz wszystkich produktów pierwszej potrzeby. Panika na światowych rynkach, strach przed gwałtowną utratą wartości pieniądza nakręciły spiralę inflacji. Ponadto, w tym samym czasie zakończył się okres aplikowania o środki z Funduszy Europejskich z perspektywy na lata 2014-2020. Można śmiało powiedzieć, że znaleźliśmy się historycznie w takim miejscu i czasie, iż można było domniemywać, że to połączenie niczym złowrogi huragan, przekreśli jakiekolwiek możliwości rozwojowe miasta na długie lata – mówił Kościuk.

Burmistrz Krasnegostawu podkreślił, że mimo tych utrudnień, za jago kadencji udało się podwoić budżet miasta i pozyskać z różnych źródeł zewnętrznych 180 mln zł. A uwzględniając przedsięwzięcia drogowe, realizowane wspólnie z samorządem powiatu, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad czy z samorządem województwa lubelskiego, środki te przewyższają 200 mln zł. – Niewątpliwie są to wartości, które można uznać za najlepszy wynik w najnowszej historii Krasnegostawu – przekonywał.

Według burmistrza wielkim sukcesem jest przede wszystkim uzyskanie dofinansowania w wysokości prawie 31 mln zł na budowę nowego mostu na rzece Wieprz i ponad 11 mln zł na drogi dojazdowe do tej przeprawy (prace budowlane jeszcze nie ruszyły).

– W ciągu tych zaledwie kilku lat zbudowaliśmy i wyremontowaliśmy ponad 12 km ulic miejskich. Udało nam się, dzięki dobrym relacjom z powiatem krasnostawskim, przebudować i wyremontować ponad 6,5 km dróg powiatowych na terenie miasta, dróg, co do których mieszkańcy stracili nadzieję, że kiedykolwiek takie wspólne działania będą możliwe do zrealizowania. Wspomnieć należy o przebudowie skrzyżowania ulic: Lwowskiej i Sokołowskiego. Długo zabiegaliśmy o to, aby powstało tam rondo – wyliczał Kościuk.

Burmistrz pochwalił się też tym, że za jego kadencji zamontowano 320 zestawów kolektorów słonecznych i 360 zestawów paneli fotowoltaicznych. Kolejne instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii mają być realizowane w 2024 r. W tym momencie trwa za to modernizacja basenu i budowa hali sportów walki w Krasnymstawie.

– Duże znaczenie dla mieszkańców miały m.in. przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Krakowskie Przedmieście, budowa osadnika i separatora wód opadowych miejskiej kanalizacji deszczowej czy budowa przystani kajakowej na rzece Wieprz – wyliczał dalej burmistrz.

W kończącej się kadencji powstało również kilka inicjatyw, z którymi Kościuk wiąże duże nadzieje: Miejski Obszar Funkcjonalny Krasnegostawu, Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego i Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa „SIM Lubelskie”.

– Realizacja projektów i pozyskanie środków było możliwe dzięki dobrej współpracy rządu i samorządu oraz przychylności i akceptacji planowanych przedsięwzięć przez radnych rady miasta. Nieocenione okazywały się głosy doradcze, jak i spostrzeżenia, którymi wielokrotnie służyli nam członkowie rady seniorów czy młodzieżowej rady miasta. Wszystkim serdecznie dziękuję za to zaangażowanie i pomoc w rozwój naszego Miasta – zakończył swoje wystąpienie burmistrz.

O tym, czy czegoś się nie udało zrobić, Kościuk nie wspomniał. W programie nie przewidziano też dyskusji radnych nad resume burmistrza. (kg)

News will be here