Było źle, ale ma być lepiej

Wraz z pojawieniem się przychylnej pogody ruszyły naprawy dróg w gminie Włodawa. Po długiej zimie ich stan pozostawiał wiele do życzenia. Zarówno te utwardzone, jak i gruntowe często wręcz uniemożliwiały mieszkańcom normalne funkcjonowanie.

Wójt Dariusz Semeniuk, odpowiadając na liczne prośby mieszkańców, a w szczególności tych z Suszna, zlecił wykonanie napraw i remontów najgorszych odcinków. I tak, w Susznie doraźne prace remontowe poprzez wyrównanie i nawiezienie żwiru wykonano na ulicach: Irysowej, Storczykowej, Maciejki, Świerkowej, Akacjowej, Jaworowej Wierzbowej i Sezamowej. Ponadto poprawiono drogę w Korolówce-Kolonia, Żłobku Małym i Okunince przy Jeziorze Świętym.

– Zdajemy sobie sprawę, że wykonane prace nie rozwiązują całkowicie problemu, ale mieszkańcy korzystający z tych dróg będą mieli możliwość w miarę możliwego poruszania się po nich – mówi Semeniuk. – Szczególnie stan dróg gruntowych, których w naszej gminie jest bardzo dużo, jest zły i rozumiem rozgoryczenie mieszkańców. Działania te wykonywane są na miarę posiadanych środków w naszym budżecie.

Sprawa fatalnego stanu dróg została poruszona na zebraniu mieszkańców Suszna, które odbyło się 18 marca na wniosek sołtysa wsi. Ludzie zgłaszali pilną potrzebę przeprowadzenia napraw. Wójt zapewnił, że będą wykonywane w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych na ten cel.

Poinformował też o zaplanowanym na ten rok wykonaniu nakładki asfaltowej na części ulicy Gościniec oraz utwardzeniu ulicy Sezamowej. Przedstawił również plany dotyczące infrastruktury drogowej w gminie Włodawa. – W budżecie na ten rok zapisane zostały środki finansowe na nakładkę asfaltową na drogę w Szumince, wykonanie podbudowy i części nakładki asfaltowej w Żukowie oraz przebudowa dróg w Orchówku.

Przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 117332L wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 816 w miejscowości Orchówek – etap I” został już rozstrzygnięty. Inwestycja obejmie ulice Dąbrowskiego, Szkolną i Leśną, na których zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, chodniki oraz oświetlenie uliczne. Przetarg wygrało konsorcjum PDM Włodawa Sp. z.o.o – PDM Lubartów S.A., a umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Drogi gminne oceniali również radni, którzy 20 marca uczestniczyli w zorganizowanym objeździe gminy. Podczas niego zapoznali się z ogólnym stanem dróg, a ogląd ten będzie miał wpływ na decyzje samorządowców w przeznaczaniu środków budżetowych na kolejne lata ich kadencji. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here