Były poseł wspominał mamę-poetkę

W Powiatowej Bibliotece w Krasnymstawie zorganizowano spotkanie z byłym posłem prof. Pawłem Śpiewakiem, synem pochodzącej z Krasnegostawu pisarki Anny Kamieńskiej.

Paweł Śpiewak przyjechał do Krasnegostawu na zaproszenie Biblioteki oraz Marzeny Marioli Podkościelnej, która przeprowadziła z nim niezwykłą rozmowę-wywiad. – Licznie zgromadzeni goście mieli możliwość usłyszeć wyjątkowe wspomnienia o Annie Kamieńskiej i jej mężu Janie Śpiewaku w relacji ich syna, który jest socjologiem, historykiem idei, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego – opowiada Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. Spotkanie było pełne poezji, osobistych wspomnień i obrazów, które Paweł Śpiewak zachował w pamięci. Dotyczyły one m.in. domu rodzinnego, pełnego ciepła, opiekuńczego, gdzie najważniejsze były relacje z innymi i rozmowy. – Domu o intensywnym zapachu kawy, pełnego książek, świątków i ludowych rzeźb – dodaje.
Anna Kamieńska, mama późniejszego profesora i posła, urodziła się w Krasnymstawie w 1920 r. Opublikowała niemal sto książek: zbiorów poezji, opowiadań, powieści, refleksji, wspomnień, esejów i felietonów, a także przekładów, powieści dla dzieci oraz książek o tematyce religijnej. Odpoczywała, czytając kryminały. Lubiła też chodzić do kina, a jej ulubionym filmem była „Ballada o żołnierzu”. Zmarła nagle w wieku 66 lat. W trakcie uroczystości pogrzebowych prymas Józef Glemp nazwał ją „Prorokini Anna”. Na spotkaniu nie zabrakło wierszy poetki w interpretacji jej syna. Goście mieli możliwość indywidualnej rozmowy z Pawłem Śpiewakiem i wymiany poglądów. Nie zabrakło pytań o relacje i szczególną więź duchową z ks. Janem Twardowskim, który zadedykował poetce swój wiersz „Śpieszmy się”. Za wizytę i niezwykłe spotkanie Pawłowi Śpiewakowi podziękowali: przewodniczący rady powiatu Marek Nowosadzki, wicestarosta Henryk Czerniej i naczelnik wydziału oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki Marek Majewski, a w imieniu samorządu Krasnegostawu – zastępca burmistrza Wojciech Kowalczyk. (k)