Były sekretarz skarży na starostę

Wojciech Hryniewicz, były sekretarz Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, poskarżył się do rady powiatu na starostę Andrzeja Leńczuka. Twierdzi, że starosta nie udzielił mu odpowiedzi na pytania związane z procedurą przekazania i odbioru dokumentacji dotyczącej działki należącej do Zespołu Szkół nr 2, na której wybudowano market „Stokrotka”.

Choć skarga byłego sekretarza starostwa Wojciecha Hryniewicza wpłynęła do rady powiatu jeszcze w ostatnich dniach 2022 roku, to radni z opozycji niewiele wiedzieli na jej temat. Zazwyczaj jest tak, że wszystkie dokumenty, jakie są kierowane do rady, przewodniczący za pośrednictwem internetowej platformy dość szybko udostępnia radnym. W tym przypadku tak nie było. Jeden z radnych opozycji – jak sam stwierdził – słyszał, że „coś” wpłynęło do starostwa, ale tematu nie zna, bo nie dostał żadnych informacji z biura rady powiatu.

Skarga Hryniewicza dotyczy sprawy z listopada minionego roku. Były sekretarz zwrócił się do starosty Andrzeja Leńczuka, w trybie dostępu do informacji publicznej, o dokumentację związaną z nieruchomością przy ul. Sobieskiego, należącą niegdyś do podległego staroście Zespołu Szkół nr 2 w Krasnymstawie, na której obecnie znajduje się market „Stokrotka”.

Dla Wojciecha Hryniewicza związanego z powiatem krasnostawskim od początku jego istnienia, jest to ważna sprawa, bo – według niego – w wyniku całej procedury sprzedaży działki pracę miał utracić naczelnik Wydziału Geodezji, a na nim samym została wymuszona rezygnacja, po uprzednim niedoszłym zwolnieniu dyscyplinarnym.

Hryniewicz tak oto opisuje całą sytuację: – Byłem osobą chronioną wiekiem przedemerytalnym. W gabinecie starosty najwyższy rangą radny powiatowy odnośnie sprzedaży działki stwierdził: „była to ustawka pomiędzy sekretarzem a naczelnikiem”. Było mi niezmiernie przykro, iż po 30 latach pracy na kierowniczym stanowisku w administracji publicznej jedynym słowem ze strony starosty na dyscyplinarne zwolnienie z pracy było: „takie jest polecenie z zewnątrz”.

Były sekretarz starostwa w skardze zaznaczył, że zarząd powiatu gospodaruje mieniem komunalnym i on decydował o działce należącej do Zespołu Szkół nr 2. Wojciech Hryniewicz podkreśla, że fakt nieudostępnienia informacji publicznej powinien, zgodnie z przepisami, zostać poprzedzony decyzją o odmowie.

Andrzej Leńczuk zapewni, że skarga zostanie rozpatrzona. – Jej procedowanie odbywa się w trybie właściwym dla rozpatrywania skarg przez radę powiatu – tłumaczy. – Skarga trafiła do komisji skarg, wniosków i petycji w celu opracowania propozycji jej rozpatrzenia. Przygotowany przez komisję projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zostanie przekazany na najbliższą sesję rady powiatu, która rozstrzygnie w formie uchwały o sposobie załatwienia skargi – dodaje starosta Leńczuk.

Sesja Rady Powiatu Krasnostawskiego ma odbyć się w piątek, 27 stycznia br. (s)