Bzite z nową drogą

Powiat krasnostawski zakończył realizację kojnej inwestycji drogowej. Do użytku oddano prawie 2 km szosy w Bzitem.

– Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła ponad 760 tys. zł – informuje Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie. – Środki na ten cel były zaplanowane w budżecie powiatu na rok 2020. W kosztach remontu partycypował także urząd gminy Krasnystaw – dodaje.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex”. Zakres zadania obejmował remont drogi powiatowej polegający na miejscowym frezowaniu, wykonaniu remontu nawierzchni, warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. W zakres prac weszło także wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni istniejących zjazdów oraz oznakowanie drogi.

– Pomimo terminu wykonania inwestycji, ustalonego na drugą połowę lipca, roboty wykonano sprawnie i znacznie przed czasem, dlatego droga czeka już ono na odbiór. (k)