Całe zdrowie w laptopie

Konferencja w Trybunale Koronnym

Fundacja Medicover zorganizowała 7 maja 2019 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie drugą edycję konferencji „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej. Programy profilaktyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny”.


Liczny udział w niej wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pielęgniarki szkolne oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Partnerem wydarzenia została Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Urząd Miasta Lublin.

Konferencja poświęcona była elektronicznemu systemowi medycyny szkolnej. – Jest to system, który został opracowany przez Fundację Medicover i wykorzystany w programie „Po Zdro!”. Przez sześć lat mieliśmy możliwość przebadania 24 tysięcy dzieci. Wykorzystywaliśmy ten system do przetwarzania uzyskanych danych medycznych – wyjaśnia Agnieszka Skowrońska, koordynatorka lokalna programu.

Zbieranie bezcennych danych

– Szkoła poszła w ostatnich latach bardzo do przodu, mamy elektroniczne dzienniki, biblioteki itp., a pielęgniarki wciąż są na uboczu, nadal muszą wypełniać ręcznie papiery i wozić ze sobą dokumenty, bo niejednokrotnie pracują w kilku różnych szkołach – tłumaczy. – ESMS to prosty w obsłudze system informatyczny, który pozwala na prowadzenie bilansu szkolnego w sposób elektroniczny. Dzięki temu pielęgniarka szkolna ma dane wszystkich podopiecznych w jednym miejscu. Może sporządzić raport o ich stanie zdrowia i przekazać go dalej w formie zdigitalizowanych i anonimowych danych np. do samorządu czy ministerstwa – wyjaśnia pani Agnieszka.

Na podstawie takich danych prezydent miasta czy wójt gminy może łatwo określić, ilu uczniów jest w złej kondycji i jaki program zdrowotny wprowadzić do szkół, żeby im pomóc. Taki system umożliwia nie tylko łatwiejszą pracę szkolnej pielęgniarki, ale zbiera również bardziej szczegółowe dane – dzięki niemu można wykonać dodatkowe badania.

– Oprócz standardowego bilansu, czyli badania wzroku, masy ciała i postawy, ciała mamy możliwość sprawdzenia składu ciała, wykonania badań podoskopem i skliometrem a dodatkowo wykonywany jest krótki, 3-minutowy test wydolnościowy, dzięki któremu pielęgniarka wie, w jakiej kondycji jest dziecko. Dane o zdrowiu dziecka otrzymują też rodzice i jest to dla nich wskazówka, do jakiego specjalisty powinni się w razie potrzeby z nim udać – tłumaczy Agnieszka Skoworońska.

Elektroniczny System Medycyny Szkolnej pilotażowo wdrożono już w Gdyni we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto. Dane z bilansu przeprowadzanego wśród uczniów klas III i klas VII są przez pielęgniarki wprowadzane od listopada 2018 r. do systemu elektronicznego, co znacznie ułatwia ich pracę. Systemem interesują się też inne samorządy, w tym samorząd Lublina. – Ważne, by te raporty sporządzone przez pielęgniarki procentowały, żeby stały się bazą danych będących zachętą do dalszych prozdrowotnych działań na rzecz młodych ludzi – mówi Agnieszka Skowrońska.

Najpierw zadbać o zdrowie

– Żyjemy w niesamowitych czasach, w których postęp technologiczny stwarza ogromne perspektywy. Z zaniepokojeniem obserwujemy jednak, że nadal jest duża grupa młodych ludzi, którzy, choć z łatwością opanowują technologiczne nowinki, nie wiedzą, jak dbać o własne zdrowie. Digitalizacja pozwala na uporządkowywanie danych i podnoszenie standardu życia młodych ludzi. Aby być skutecznym, musimy najpierw zadbać o siebie, a potem pomóc innym. Bez odpowiedniej opieki osobistej rozwiązania technologiczne przestaną być skuteczne – zapewnia Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover.

Uczestnicy lubelskiej konferencji zastanawiali się wspólnie, jak zadbać o poprawę zdrowia polskich uczniów. Głos zabrały też pielęgniarki. – Powinniśmy starać się ośmielać uczniów i zachęcać ich do badań. Dzieci niechętnie się im poddają, są skrępowane. Traktujmy każdego pacjenta z szacunkiem i tak, jak same chciałybyśmy być traktowane – zachęcała Jolanta Zając, przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Według przedstawionych przez nią danych w Gdańsku w ciągu ostatnich czternastu lat wzrosła liczba zaburzeń w rozwoju psychicznym, mowy, słuchu, chorób układu krążenia, skłonności do alergii oraz liczba zachorowań na cukrzycę. Niewiele lepiej jest w Lublinie – dzięki badaniom w ramach programu „PoZdro!” Fundacji Medicover wiemy, że na Lubelszczyźnie jest ogromny problem z nadwagą i otyłością – występują one średnio u 22,5% przebadanych dzieci. Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem aż 73,9% młodzieży gimnazjalnej.

Emilia Kalwińska