Cel: młodzieżowa rada gminy

Zespole Szkół w Urszulinie odbyło się pierwsze z serii spotkań konsultacyjnych z nastoletnimi mieszkańcami gminy, których celem jest wypracowanie polityki młodzieżowej dla gminy. Efektem tych działań jest również promocja samorządu i utworzenie questu, który promuje okolice Wereszczyna.

W czasie spotkania młodzież pod kierunkiem animatorów z Fundacji MaPa Pasji i Fundacji Kropka zastanawiała się m.in. nad tym, jakie cechy powinien mieć „dobry obywatel” i co mogliby zrobić młodzi ludzie dla lokalnej społeczności, ale też co Urząd Gminy i szkoła mogłyby zrobić, by młodzieży żyło się lepiej.

– Przed kolejnym spotkaniem młodzież z całej gminy została zaproszona do wypełnienia ankiety powstałej na bazie wniosków z tych warsztatów – informuje wójt Tomasz Antoniuk. – Praca nad gminną polityką młodzieżową odbywa się w ramach projektu „Aktywni Obywatele na Szlaku Dziedzictwo Wschodu” realizowanego przez Fundację MaPa Pasji, we współpracy z Fundacją Kropka i partnerem norweskim Haskog, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Namacalnym efektem tych prac jest powstanie questu o Wereszczynie, czyli swoistej gry terenowej mającej na celu ukazanie historii tej 800-letniej miejscowości. To jednak nie wszystko, bo po burzy mózgów postanowiliśmy opracować strategię integracyjną dla młodzieży, której końcowym etapem będzie być może powołanie do życia młodzieżowej rady gminy. To świetne narzędzie do kształtowania wśród najmłodszych mieszkańców postaw obywatelskich i prospołecznych – dodaje wójt.

Na razie nie ustalono, w jakiej formie i jak liczny ma być twór wspomagający działanie rady gminy. (bm)

News will be here