Chatka Żaka po nowemu

Odnowiona „Chatka Żaka” z nową nazwą i programem artystycznym czeka na powrót studentów

Od kilkudziesięciu lat jest dla wielu lublinian ważnym ośrodkiem kultury. Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”, która jesienią ubiegłego roku po trwającym ponad dwa lata remoncie, zyskała zupełnie nowe oblicze, teraz na nowo zdefiniowała swoją działalność, którą ujęto w sześć linii programowych zaprezentowanych w styczniu br. na Facebooku. Są to kategorie: Ruch, Dźwięk, Kadr, Słowo, Lifestyle, Visual Art. Przy okazji placówka zmodyfikowała również swoją nazwę na Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”.


Nowy program Chatki Żaka powstał z myślą o zaspokojeniu potrzeb studentów, którzy wrócą na uczelnie po pandemii. Do tego czasu odbywają się działania w trybie online, przygotowujące zespół do tego przedsięwzięcia. Wdrożenie programu w pełni jest uzależnione od dalszych decyzji rządu w kwestii stopnia restrykcji epidemicznych.

Zaproponowane zmiany programowe mają spełnić oczekiwania młodych ludzi, ułatwić im rozpoczęcie działań w tej placówce, gwarantując wolność w tworzeniu własnych projektów. Programowanie ma im ułatwić wybór interesującej dziedziny sztuki i możność uczestnictwa w niej poprzez warsztaty czy szkolenia – zakładają twórcy nowego programu.

– Jestem pewien, że nowe linie programowe Chatki Żaka pozwolą studentom na jeszcze lepsze poznawanie i zgłębianie swoich pasji, tak ważnych w rozwoju młodego człowieka – uważa rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

– Nowa koncepcja obejmuje całość dotychczasowych działań instytucji, ujętych w bardziej przejrzystą formę – tłumaczy Izabela Pastuszko – p.o. dyrektora Akademickiego Centrum Kultury. – Mamy tu pomysł na tworzenie pomostu między nauką a kulturą. Bo z jednej strony jesteśmy jednostką dydaktyczną UMCS w Lublinie, z drugiej oferujemy linie programowe kultury poprzez swych kuratorów. To rodzaj doradców, których można zaczepić i dowiedzieć się, w jaki sposób sensownie rozwijać się w zakresie różnych dyscyplin kultury.

Dziewięciu kuratorów

Silna grupa specjalistów zadba o potrzeby żaków w tej sferze. Wśród nich znaleźli się dotychczasowi pracownicy Chatki, a także wykładowcy i doktoranci UMCS. Zadaniem kuratorów dla poszczególnych linii jest tworzenie w sumie spójnego programu kultury Chatki Żaka. Mają być również ludźmi, z którymi studenci pragnący działać w jakiejś dyscyplinie będą mogli konsultować swoje pomysły, również czerpać od nich inspirację. A kuratorzy będą pomagać, wspierać realizację przedstawionych pomysłów.

Zawartość programu została opracowana na podstawie danych dotyczących potrzeb studentów opublikowanych w raporcie „Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce” w ramach Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, którego organizatorem jest ACK Chatka Żaka. Nowe linie programowe Chatki są prezentowane na jej Facebook’owym fanpage’u. Oto one: Ruch, Dźwięk, Słowo, Kadr, Visual Art i Lifestyle.

– Ta ostatnia linia to nasza największa tajemnica – mówi Izabela Pastuszko. Ta linia zaprasza do kooperacji w Chatce Żaka, do poznawania siebie i innych właśnie poprzez udział w kulturze, sztuce – ludzi, którzy nie są nastawieni na takie klasyczne formy czy dyscypliny artystyczne. Mogą to być podróże, akcje z kręgu ekologii, gry, nowe społeczności, alternatywne sposoby myślenia.

Poznaj swoją linię programu

„Dźwięk” to program kierowany do społeczności akademickiej. Znajdą się w nim warsztaty związane z nurtem muzycznym. Efektem przedsięwzięć będą koncerty, spotkania, sztuki widowiskowe i nagrania audio-video. Kontakt z kuratorami: dzwiek@ack.lublin.pl.

Autorytetem tego kierunku jest dr hab. Tomasz Momot – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze jazzu i muzyki rozrywkowej UMCS. To muzyk jazzowy: pianista, kompozytor, aranżer i dyrygent. Występuje jako instrumentalista (fortepian, akordeon, organy Hammonda) w koncertach z udziałem gwiazd polskiej estrady. Pełni rolę dyrygenta oraz kierownika artystycznego licznych przedsięwzięć muzycznych. Towarzyszy mu Natalia Wilk magister sztuki muzycznej z Katedry jazzu i muzyki rozrywkowej UMCS. To pedagog, ale i znana wokalistka, której kariera zawodowa od 2008 roku nieustannie pnie się w górę.

W ramach linii „ruch” będzie odbywać się szereg cyklicznych działań: warsztaty, spotkania improwizacyjne, spektakle, konferencje. Kontakt z kuratorką: ruch@ack.lublin.pl. To Paulina Zarębska – doktorantka nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Jest tancerką, badaczką tańca, choreografką związaną od lat ze Studiem Tańca UDS. Z zakresu tańca jazzowego szkoliła się w Broadway Dance Connection w Wiedniu.

Kategoria „słowo” to klucz do kreatywnej komunikacji i budowania otwartych relacji. Celem tej linii programowej jest zapewnienie studentom przestrzeni do działań w dziedzinie słowa i praktyk teatralnych. W ramach tej linii kuratorzy proponują warsztaty mistrzowskie, spotkania dyskusyjne, konferencje naukowe, spektakle, festiwale. Kontakt z kuratorami: slowo@ack.lublin.pl. Są to: Ekaterina Sharapova – filolog, doktor nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym UMCS, dyrektor artystyczny oraz aktorka Teatru Imperialnego, prezes Fundacji Polza. Przemyslaw Buksiński – nauczyciel akademicki na Wydziale Politologii oraz Pedagogiki i Psychologii UMCS. To aktor m.in. lubelskiej Sceny Prapremier InVitro, animator i trener technik teatralnych, prezes Fundacji Poławiacze Pereł.

Ale to nie wszystko

Kategoria „kadr” jest dedykowana społeczności zainteresowanej sztuką filmową, kinomanom, którzy widzą w filmie coś więcej niż rozrywkę, a po projekcjach chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat współczesnego kina, także poznać historię X Muzy. To spotkania z dobrym filmem, który wyróżnia się artystyczną jakością, to utwory oryginalne i wymagające w odbiorze. Kontakt z kuratorem: kadr@ack.lublin.pl. A jest nim Piotr Kotowski – od 45 lat publicysta filmowy, tłumacz, animator kultury filmowej. Jest ekspertem Stowarzyszenia Kin Studyjnych, wiceprzewodniczącym Polskiej Federacji DKF, juror na międzynarodowych festiwalach filmowych, dwukrotny laureat nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Z kolei „visual art” w Chatce Żaka to pole do spotkań i przenikania różnych sztuk tradycyjnych i eksperymentalnych, miejsce otwarte na ekspresję artystyczną, przybierającej często nieoczekiwane i zaskakujące formy. To przestrzeń awangardy – sztuki nowej, młodej, buntowniczej, intermedialnej, odważnie przekraczającej granice. Tu odnajdą się wszyscy pragnący realizować swoje codzienne i niecodzienne, ekstrawaganckie i awangardowe pomysły artystyczne. Kontakt z kuratorami: visualart@ack.lublin.pl. Mieczysława Goś – od 40 lat pracownik ACK Chatka Żaka, pedagog, animator kultury, akwarelistka, kurator sztuk wizualnych.

Inicjator i założyciel galerii ACK UMCS w 1982 roku. Wychowała i ukształtowała kilka pokoleń postaw twórczych, ucząc odbioru, przeżywania i obcowania ze sztuką. Agnieszka Dudek – artystka intermedialna, historyk sztuki, projektantka grafiki, kurator sztuk wizualnych. Laureatka nagrody dla najlepszego Absolwenta Wydziału Artystycznego UMCS w 2016 roku. Uczestniczka i współorganizatorka wystaw sztuki, związana ze studencką Galerią Kont UMCS.

„Lifestyle”, to przestrzeń dla ludzi, którzy swoje zainteresowania rozwijają indywidualnie lub poprzez działalność w różnych, niekoniecznie formalnych kolektywach. Łączymy nowoczesność z tradycją, świat realny z wirtualnym, otwieramy się na nietypowe i odważne futurystyczne pomysły.

Ważna jest dla nas tradycja, ale przedmiotem naszych szczególnych zainteresowań są zmiany zachodzące w kulturze i społeczeństwie. Jesteśmy otwarci na nowe zjawiska i nowe formy uprawiania kultury wynikające zarówno ze zmian technologicznych jak i współczesnych potrzeb społecznych takich chociażby jak globalne przemiany środowiska. Kontakt z kuratorami: lifestyle@ack.lublin.pl.

Pierwszy to Bogdan Bracha od ponad 30 lat muzyk i animator kultury. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego folku, jest praktykiem i teoretykiem tego nurtu. Założyciel i lider Orkiestry św. Mikołaja. Drugi to Maciej Lachowicz – absolwent Animacji Kultury UMCS, pracownik Chatki Żaka od 14 lat. Producent wydarzeń artystycznych i produkcji filmowo telewizyjnych, realizator dźwięku, operator kamery. Ściśle związany z kulturą akademicką i mediami.

I wszystko byłoby pięknie w zarysowanym projekcie, gdyby tylko studentom udało się wrócić jak najszybciej do normalnych zajęć na uczelniach. To bowiem uzależnia ich szeroki i aktywny udział w nurcie kultury.

Niejako na pociechę należy odnotować, że 1 marca br. ośrodek zmodyfikował nazwę na Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Nowe brzmienie ma ukazać kompleksowość działań, jakie mogą tu podjąć studenci – zarówno w sferze kultury, jak i mediów akademickich. Przekształcenie tytułu to kolejny etap wprowadzania w życie nowej strategii rozwoju instytucji.

– Jednym z elementów zmian wizerunku Chatki Żaka w nowej odsłonie jest zmiana jej nazwy. Być może kosmetyczna, lecz pokazująca jak staramy się zachować autonomię kultury studenckiej, a z drugiej strony mediów akademickich – mówi prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Marek Rybołowicz

News will be here