Chcą odwołać zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

Tak wyglądają bloki przy ul. Watykańskiej, choć ich mieszkańcy od ponad 30 lat płacili na funduszu remontowy

Mieszkańcy kilku bloków na osiedlu Ruta chcą doprowadzić do odwołania zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”. Chodzi o fatalny stan techniczny wieżowców przy ul. Watykańskiej i sposób finansowania ich modernizacji. Zawiązany przez spółdzielców Ruch Obrony Praw Mieszkańców od 20 lutego prowadzi internetową ankietę, która ma dać odpowiedź, czy mieszkańcy chcą zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie odwołania zarządu i jakich zmian oczekują w działalności Spółdzielni.

Patrząc na wysokie wieżowce przy ul. Watykańskiej można poczuć się jak w wehikule czasu przenoszącym nas do początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Nieocieplone budynki zbudowane z tzw. wielkiej płyty od momentu ich powstania, czyli przełomu lat 80-tych o 90-tych XX wieku, dotąd nie przeszły większego remontu lub termomodernizacji. Mimo, że przez te wszystkie lata mieszkańcy płacili niemałe zaliczki na tzw. fundusz remontowy.

Spółdzielcy mają dość pomijania ich bloków w planach inwestycyjnych spółdzielni, a także nie zgadzają się z tym, aby w przypadku remontu każdy z bloków został dodatkowo obciążony kwotą rzędu kilku milionów złotych. W związku z tym zawiązali Stowarzyszenie Ruch Obrony Praw Mieszkańców, które za cel stawia sobie „zaprowadzenie normalności w funkcjonowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie”. Nie widzą już przy tym możliwości współpracy z obecnym zarządem spółdzielni.

Kiedy pod koniec 2021 roku sprawa stała się głośna za sprawą lokalnych mediów, przedstawiciele spółdzielni deklarowali chęć porozumienia z mieszkańcami. – SM „Czuby” uprzejmie informuje, że (…) sprawa termomodernizacji i wzmocnienia konstrukcji budynków jest tematem obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta oraz Rady Nadzorczej od wielu lat. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie zostaną mieszkańcom przekazane do końca listopada br. – przekazała wówczas „Panoramie Lubelskiej” TVP, Bożena Zielińska, Zastępca Prezesa SM „Czuby” ds. eksploatacji.

Finalnie spotkanie w tej sprawie zorganizowali sami mieszkańcy w Domu Akcji Katolickiej przy ul. Watykańskiej. Jak relacjonuje Zbigniew Schneider, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ROPM, Zarząd SM „Czuby” odmówił w nim uczestnictwa tłumacząc to obostrzeniami covidowymi. Spółdzielnia postanowiła, że jedyną możliwością sfinansowania niezbędnych w pierwszej kolejności napraw ścian osłonowych w budynkach przy ul. Watykańskiej jest podwyżka czynszu dla mieszkańców poprzez zwiększenie stawki na fundusz remontowy. Z taką podwyżką od początku nie zgadzają się mieszkańcy. Ponad 160 osób złożyło 7 grudnia 2021 roku do Rady Nadzorczej SM „Czuby” wniosek o zmianę sposobu finansowania tej inwestycji. Zostali oni poinformowani, że jego rozpatrzenie będzie miało miejsce w drugiej ołowie stycznia 2022 roku. Wówczas osoby te postanowiły skierować swoje sprawy na drogę sądową. Łącznie „na wokandę” trafiło 157 pozwów podważających zasadność wysokości podwyżki stawki na fundusz remontowy nieruchomości.

– 10 listopada 2022 roku zapadł pierwszy wyrok obejmujący 9 powodów, w którym sąd nie potwierdził zasadności podwyżki w wysokości ustalonej przez Spółdzielnię. Wyrok ten jest na ten moment nieprawomocny, ponieważ SM „Czuby” złożyła apelację. Kilkadziesiąt kolejnych spraw toczy się już na salach sądowych, a pozostałe znajdują się w fazie przygotowawczej – mówi Zbigniew Schneider.

Mieszkańcy mają świadomość, że wygranie spraw sądowych nie rozwiąże problemu naprawy ścian osłonowych zamieszkałych przez nich budynków. Już po wniesieniu pozwów, mieli podejmować rozmowy zarówno z Radą Nadzorczą jak i Zarządem Spółdzielni w sprawie utworzenia zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli Zarządu, Rady Nadzorczej i mieszkańców nieruchomości, który w ściśle określonym czasie miałby wypracować kompromisowe rozwiązanie pozwalające na zrealizowanie koniecznej naprawy.

– Przewodniczący Rady Nadzorczej już w marcu 2022 roku wyraził przekonanie, że na taką propozycję zarząd się nie zgodzi i tak też się stało. Uświadomiło to mieszkańcom ul. Watykańskiej, że bez zmiany zarządu nic się nie zmieni, nie tylko w sprawie naprawy ścian osłonowych ich budynków, ale też w sposobie traktowania członków Spółdzielni przez jej władze, i co najważniejsze, w poprawie efektywności zarządzania przejawiającej się obniżeniem czynszów – dodaje Z. Schneider, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ROPM.

To właśnie organizacja, która od czerwca 2022 zrzesza tutejszych mieszkańców w listopadzie ubiegłego roku postanowiła wezwać władze SM „Czuby” do „honorowego podania się do dymisji”. Oczywiście nic takiego nie nastąpiło, podobnie jak odwołanie Zarządu Spółdzielni przez jej Radę Nadzorczą. Oficjalny wniosek w tej sprawie, również w listopadzie, złożył także Ruch Obrony Praw Mieszkańców. W takiej sytuacji mieszkańcy chcą obalić spółdzielcze władze poprzez Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 75 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, który mówi o tym, że zarząd zobligowany jest do jego zwołania na wniosek złożony przez 1/10 jej członków.

Na początek działań prowadzonych w tym kierunku, Ruch Obrony Praw Mieszkańców, planuje przeprowadzenie ankiety, w której członkowie i mieszkańcy SM „Czuby” mają mieć możliwość ustosunkowania się do kilkunastu propozycji rozpoczynających wprowadzanie zmian w Spółdzielni.

– Udostępniamy ją już w poniedziałek 20 lutego na stronie internetowej ROPM www.ruchobrony.pl – zapowiada Zbigniew Schneider.

Nie uzyskaliśmy jeszcze komentarza władz Spółdzielni do zarzutów i działań podjętych przez ROPM. Do sprawy wrócimy.

Marek Kościuk

News will be here