Chcą publicznej komunikacji

Włodawski ratusz ogłosił, że rozpoczął realizację wartego niemal 300 mln zł projektu „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa”. Można odnieść wrażenie, że tyle pieniędzy trafi do miasta. Niestety, jest ono mylne.

Plan „Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa” jest planem strategicznym zaprojektowanym tak, aby spełniać potrzeby komunikacyjne mieszkańców miasta i gminy Włodawa, a także zapewnić lepszą jakość życia poprzez wdrożenie technologii niskoemisyjnych i wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku. Przekładając to na ludzki język chodzi w nim o to, by stworzyć system komunikacji publicznej na terenie miasta i gminy, zamontować ładowarki dla samochodów elektrycznych czy zbudować instalacje OZE.

Ratusz taki program opracował w porozumieniu z gminą Włodawa i teraz dostał ok. 200 tys. zł na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która będzie przepustką do ubiegania się o te dotacje. – Część z tych środków będzie można zdobyć w drodze bezkonkursowej, ale o zdecydowaną większość trzeba będzie walczyć przy pomocy odpowiednio przygotowanych wniosków i projektów. Te 300 milionów to pula na całe województwo, ale nawet po rozbiciu na poszczególne samorządy będzie o co się starać – tłumaczy burmistrz Wiesław Muszyński. (bm)

News will be here