Chcą rozmawiać, ale jawnie

Mieszkańcy gminy Izbica, którzy sprzeciwiają się inwestycji CPK, odmówili udziału w zamkniętym spotkaniu w Lublinie z udziałem m.in. wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały, odpowiedzialnego z ramienia rządu za całe przedsięwzięcie. Ich zdaniem, w takim spotkaniu powinni uczestniczyć wszyscy chętni, a sam Horała nie gwarantuje obiektywnej mediacji pomiędzy stronami rządową i społeczną. Domagają się zmiany pełnomocnika.

Spotkanie w sprawie inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli budowy kolei dużych prędkości na terenie kilku gmin powiatu krasnostawskiego i miasta Krasnystaw, odbyło się w piątek 10 lutego w Lublinie. Specjalnie przyjechał na nie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów powiatu krasnostawskiego, czyli gmin: Łopiennik Górny i Krasnystaw oraz miasta Krasnystaw i miasta i gminy Izbica, a także starostwa powiatowego w Krasnymstawie. Zaproszono również przedstawicieli strony społecznej, czyli mieszkańców. Dwa dni wcześniej zrobiła to Teresa Hałas, posłanka Zjednoczonej Prawicy, wywodząca się z powiatu krasnostawskiego. Zaznaczyła jednak, że spotkanie będzie miało charakter zamknięty.

Komitet Społeczny Mieszkańców Razem dla Miasta i Gminy Izbica z kilku powodów odmówił udziału w spotkaniu. – Pomysł jego organizacji w swoim zamierzeniu był dobry, ale nadanie mu charakteru spotkania zamkniętego uwłacza przedstawicielom naszego komitetu, eliminując tym samym jakąkolwiek jawność życia publicznego, a co za tym idzie, jest nie do zaakceptowania dla naszych członków, jak i lokalnej społeczności – podkreśla Arkadiusz Danielak, który w tej sprawie, w imieniu całego komitetu wysłał pisma do wiceministra Horały, posłanki Hałas, ale także prezesa CPK, Mikołaja Wilda i szefa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego.

Według Danielaka, ale również innych członków komitetu, punktem wyjścia do podjęcia jakichkolwiek rozmów jest powołanie nowego pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Wiceminister Marcin Horała nie gwarantuje swoją osobą realnej i obiektywnej mediacji pomiędzy stronami rządową i społeczną, co udowodnił wielokrotnie – twierdzi A. Danielak.

Mieszkańcy uważają też, że – biorąc pod uwagę ogrom problemów związanych z budową kolei dużych prędkości – należy przeprowadzić w sposób poprawny konsultacje społeczne, dotyczące tej inwestycji. – W naszej ocenie CPK powinien zrobić dwa kroki do tyłu, zamiast brnąć dalej w nieuzasadnione niczym trasowania linii kolejowych, w nieakceptowalnych wariantach, wbrew woli mieszkańców. Należy również opracować obiektywną ankietę konsultacyjną, która byłaby odpowiedzią spółki, jak również nowego pełnomocnika rządu, na głos strony społecznej, wielokrotnie podnoszącej tę tematykę. Dlatego nie do zaakceptowania jest nie tylko forma spotkania, ale i jego miejsce. Uważamy, że nowy pełnomocnik rządu do spraw CPK powinien spotkać się z nami na terenie, gdzie ma być realizowana inwestycja, czyli w Izbicy lub Zamościu, aby wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w takim panelu dyskusyjnym – zaznacza A. Danielak.

Mieszkańcy chcą spotkać się z zarządem spółki i nowym pełnomocnikiem rządu, ale pod warunkiem, że będą respektowane ich prawa, jawność życia publicznego i wzajemny szacunek. (s)

News will be here