Chcecie protestu?

W tym tygodniu Związek Nauczycielstwa Polskiego w Chełmie przeprowadzi wśród nauczycieli z Chełma i powiatu chełmskiego ankiety dotyczące ewentualnej akcji protestacyjnej. Badanie będzie anonimowe i ma wybadać nauczycielskie nastroje.

Wiosną br. większość chełmskich placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Chełm, przystąpiło do ogólnopolskiego strajku. Z dnia na dzień się z niego wyłamywały. Ale i tak takiego chaosu, zamieszania i nerwów wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców nie było jeszcze nigdy. Strajk wygasł, ale związkowcy zapowiedzieli, że do rozmów na temat akcji protestacyjnej wrócą po 1 września br. I wrócili.

Wraz z pierwszym dzwonkiem Sławomir Broniarz, prezes Zarządu Głównego ZNP, poinformował, że w przedszkolach i szkołach rusza sondaż z pytaniami dotyczącymi tego, czy nauczyciele chcą uczestniczyć w akcji protestacyjnej, a jeśli tak, to jaką formę ma ona przybrać. Prezes Broniarz stwierdził, że to, co zostało zaproponowane przez nowego ministra edukacji, nie wyczerpuje oczekiwań związkowców, a nauczyciele chcą lepszej szkoły i edukacji, większej autonomii, niezależności, zaufania do nauczyciela oraz mniejszej biurokracji.

W ubiegłym tygodniu opublikowano też list do ministra edukacji narodowej, w którym Związek „wnosi o natychmiastowe podjęcie rozmów w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w ramach zespołu do spraw wynagrodzeń”. ZNP w Chełmie też szykuje się do przeprowadzenia anonimowych ankiet w sprawie ewentualnej akcji protestacyjnej.

We wtorek, 10 września, zaplanowano posiedzenie prezydium ZNP w Chełmie, podczas którego związkowcom rozdane mają być formularze ankiet. W kolejnych dniach – w środę, czwartek, piątek – ankiety te trafią do nauczycieli poszczególnych placówek oświatowych w powiecie chełmskim, którzy mają je wypełniać.

Ankietowani anonimowo mają wypowiedzieć się czy są za kontynuowaniem protestu, a jeśli tak, to w jakiej formie i czy ewentualnie wezmą w nim udział. Ma być też pytanie dotyczące oceny kondycji polskiego systemu edukacji. (mo)