Chełm. Mamy nowy PSZOK

Nowy PSZOK na chełmskim Bieławinie już otwarty

Chełmianie mogą już korzystać z nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Bieławinie. Obiekt jest nowoczesny, częściowo zadaszony, wyposażany w profesjonalną wagę, a dostarczanie odpadów jest wygodniejsze niż poprzednio.

Chełmski ratusz jesienią ub.r. dokonał odbioru dużego projektu dotyczącego gospodarowania odpadami, obejmującego nowe śmietniki i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Bieławinie. Było z tym wiele problemów ze względu na opóźnienia ze strony wykonawcy śmietników i usuwanie przez niego usterek. Z tego powodu nie można było uruchomić wcześniej nowego PSZOK, choć jego budowa zakończyła się pod koniec 2022 r. Obiekt kosztował ponad 3 miliony złotych. Wciąż jeszcze użytkowany był stary PSZOK (od 2020 r. nie ma limitów odpadów dostarczanych przez chełmian na PSZOK). Na początku stycznia br. podpisano umowę dzierżawy przez MPGK w Chełmie nowego PSZOK wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, a potem spółka dokonała protokolarnego odbioru końcowego obiektów od ratusza. Na przełomie stycznia i lutego MPGK wystąpiło do magistratu o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w obiekcie, a potem trwało procedowanie tego wniosku wraz z uzupełnieniami. Ostatnio miasto wydało pozytywną decyzję na zbieranie odpadów w PSZOK, a co za tym idzie chełmskie MPGK mógł już udostępnić nowy obiekt chełmianom. Otwarcie nastąpiło 3 kwietnia. Nowy punkt jest estetyczny, częściowo zadaszony oraz posiada profesjonalną wagę, dzięki której dostarczanie odpadów jest łatwiejsze i wygodniejsze niż poprzednio.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, a także w soboty w godz. 7.00 – 14.00. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację i nie posiadają zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie przywozić odpady komunalne. Mieszkańcy zobowiązani są do samodzielnego rozdzielenia przywiezionych odpadów według frakcji i do załadowania ich do odpowiednich pojemników/kontenerów. (mo, fot. UM Chełm)

News will be here