Chełm. Nad domkami krąży dron

Chełmianie, którzy palą w piecach tym, co zabronione powinni mieć się na baczności. Nad miastem krąży dron wyposażony w system diagnozy zanieczyszczeń powietrza. Sypią się mandaty, a strażnicy miejscy zapowiadają, że będą kontynuować swoją akcję.

– Dzięki precyzyjnym pomiarom bezzałogowego statku powietrznego (drona) wyposażonego w system diagnozy zanieczyszczeń powietrza, w ostatnich dniach strażnicy miejscy dokonali kontroli palenisk domowych na poszczególnych osiedlach naszego miasta – informuje Mariusz Gałęziowski, komendant Straży Miejskiej w Chełmie. – Podczas kontroli stwierdzono spalanie w piecach materiałów niedozwolonych, to jest płyty wiórowe, drewno lakierowane, bioodpady. Posypały się mandaty karne za wykroczenia z art. 191 Ustawy o odpadach. Informujemy, że takie kontrole są nieodłącznym elementem pracy strażników miejskich i będą kontynuowane.

Mandaty karne, o których mowa mogą wynieść do 500 zł. Jeśli jednak, ktoś nie będzie chciał go przyjąć, a sprawa trafi do sądu, to w grę wchodzi już kara grzywny do 5 tys. zł. Pomiary przeprowadzane za pośrednictwem drona są bardzo precyzyjne. Wykazują spalanie niedozwolonymi materiałami nawet wtedy, gdy nie miało to miejsca w dniu pomiaru, a trochę wcześniej. W Chełmie zdarzało się już, że mieszkańcy nie chcieli wpuścić strażników miejskich, którzy przyszli skontrolować palenisko (nie miało to miejsca podczas ostatniej akcji, tylko wcześniej), ale w ten sposób tylko pogarszają oni swoją sytuację. W takich przypadkach wzywana jest policja, a sprawa także może być skierowana do sądu, bo utrudnianie funkcjonariuszom wykonywania obowiązków tez jest karalne. Strażnicy miejscy zwracali jeszcze uwagę na inny ważny aspekt.

– Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 roku zabronione jest spalanie w piecach, kominkach biomasy (drewna) o wilgotności przekraczającej 20 procent – informują chełmscy strażnicy miejscy. – Dodatkowo podkreślić należy, że z dniem 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować instalacji klasyfikowanych w klasie 1 i 2 według normy PN-EN 303-5:2022 i kotłów bezklasowych. (mo, fot. FB Straż Miejska Chełm)

News will be here