Chełmscy radni apelują do rządu i CPK

W powiecie krasnostawskim protestują przeciwko budowie torów kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego, a w Chełmie radni protestują przeciwko pominięciu miasta przy planowaniu połączeń kolejowych do CPK. Na ostatniej sesji przyjęli stanowisko w tej sprawie. Jednomyślnie.

Stanowisko przyjęto z inicjatywy klubu radnych „Polska 2050. – „Zarówno w mieście jak i w regionie funkcjonuje kompleksowa infrastruktura kolejowa, która od kilkunastu lat wykorzystywana jest do transportu osobowego i towarowego za wschodnią granicę Polski. W ocenie Rady Miasta Chełm zdecydowanie bardziej zasadna byłaby realizacja połączeń kolejowych w ramach CPK w rejonie Chełma, niż w obecnej lokalizacji, obejmującej rejon Białej-Podlaskiej i Zamościa. Przemawia za tym zarówno argument finansowy jak i społeczny (…) Ponadto Rada Miasta Chełm stoi na stanowisku, że pominiecie miasta Chełm przy realizacji projektu CPK wpłynie niekorzystnie na sytuację gospodarczą miasta i regionu. Chełm jest bowiem jednym z przykładów miast, które utraciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze i przejawia wiele typowych dla takich ośrodków problemów, tj. m.in. depopulacja. W ostatnich latach, dzięki zainicjowanym przez samorząd działaniom oraz przy wsparciu rządowych i unijnych programów miasto zaczęło odbudowywać swoją pozycję. Marginalizacja Chełma w kontekście pominięcia miasta przy realizacji CPK mogłaby zniweczyć dotychczasowe starania i zaburzyć perspektywy zwiastujące dalszy rozwój. Utworzenie nowych, de facto konkurencyjnych linii kolejowych, łączących Polskę z Ukrainą sprawi, że Chełm oraz Ziemia Chełmska utracą wiele, wynikających ze swojego przygranicznego położenia atutów. (…) Zasadność modernizacji linii kolejowych w rejonie Chełma oraz włączenie ich w projekt CPK, potwierdza również sytuacja związana z wybuchem wojny w Ukrainie. To właśnie Chełm, w kulminacyjnym momencie kryzysu, stanowił jeden z głównych ośrodków pomocowych. Również w kontekście realizacji transportu kolejowego (…) Mając na uwadze powyższe Rada Miast Chełm zwraca się do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz spółki Centralny Port Komunikacyjny o uwzględnienie Chełma, a także znajdującej się na jego terenie infrastruktury kolejowej w procesie realizacji CPK i potraktowania niniejszego przedsięwzięcia jako kluczowego dla rozwoju Ziemi Chełmskiej” – czytamy w dokumencie.

– Taka nowoczesna infrastruktura kolejowa, jest nam po prostu potrzebna. Jeśli zostaniemy pominięci, będziemy zapchnięci na margines. Mamy gotową infrastrukturę nie wymagającą wyburzeń, wywłaszczeń, przesunięć, jedynie jej modernizację, w przeciwieństwie do nowoprojektowanej szprychy CPK, obejmującej Krasnystaw, Izbicę, Zamość, gdzie w dalszym ciągu trwają protesty mieszkańców – mówił radny Stanisław Mościcki (Polska 2050). Podziękował też radnym z pozostałych klubów za poparcie tej inicjatywy oraz poprosił o przyjęcie stanowiska przez aklamację i tak też się stało.

Wiceprezydent Dorota Cieślik dodała, że stanowisko radnych podziela również prezydent Jakub Banaszek, który wspólnie z prezydentem Przemyśla, na początku czerwca ma spotkać się w tej sprawie z prezesem CPK, a głos radnych będzie wzmocnieniem stanowiska miasta. (w)