Chełmska młodzież w finałach

Reprezentacje Zespołu Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych reprezentowały Chełm w finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych od lat odnosi sukcesy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wkład pracy uczniów w przyswojenie wiedzy z zakresu prawa patentowego przynosi szkole satysfakcjonujące rezultaty, które mają bezpośredni wpływ na pozycję ZST w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”. Kierowana przez dyrektor Barbarę Baluk placówka od lat znajduje się wśród najlepszych techników w Polsce dzięki właśnie efektywnej pracy uczniów.

Tegoroczny już XXXIX Ogólnopolski Finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B-Wynalazczość odbył się w Koszalinie. Chełm reprezentowała drużyna uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie w składzie: Radosław Berbeć, Bartosz Kaniewski i Patryk Wygadańczuk. Wszyscy uzyskali tytuł finalisty, mierząc się z 28 innymi drużynami, reprezentującymi poszczególne okręgi, w których działają Regionalne Kluby Racjonalizacji i Wynalazczości. Laureaci i finaliści finału centralnego olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji zawodowych i mają otwartą drogę na wiele uczelni technicznych. Opiekunem grupy była Elżbieta Lipska.

– W Zespole Szkół Technicznych przy dużym wsparciu nauczycieli młodzież ma szanse rozwijać swoje pasje i zainteresowania – mówi Barbara Baluk, dyrektor szkoły. – Uczniowie prowadzą prace badawcze, konstruują urządzenia, proponując nowatorskie rozwiązania techniczne w różnych dziedzinach, bądź usprawniają już istniejące. Podejmowane działania wykraczają poza program nauczania, pozwalając wybitnie uzdolnionym uczniom realizować nowatorskie pomysły, inspirują do rozwijania zainteresowań.

Awans uczniów Zespołu Szkół Technicznych na szczebel ogólnopolski był możliwy dzięki zwycięstwu w XXXIX finale okręgowym olimpiady Blok B – Wynalazczość. Drugie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie (opiekun Wojciech Kiejda), a trzecie – uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie – (opiekun Janusz Iwanicki). W finale okręgowym udział wzięły również drużyny z II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie (opiekun Elżbieta Lipska) i Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych (opiekun Monika Wroniecka).

* * *

W XXXIX finale okręgowym olimpiady – Blok A Innowacje w kategorii: pomysł ekologiczny pierwsze i drugie miejsce na eliminacjach okręgowych otrzymały prace uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie pt. „Wpływ ekologii bobrów na jakość wody Tarasienki i Krzemionki z wykorzystaniem biologicznych i fizycznych metod oceny jakości wód” autorstwa Sylwii Dudzisz i Joanny Popielarz oraz „Fusy z kawy jako źródło biopaliw” wykonana przez Kingę Żurawską pod kierunkiem nauczyciela biologii, Ilony Czerneckiej.

W kategorii pomoc dydaktyczna pierwszego miejsca nie przyznano, a drugie miejsce otrzymała praca „Ogród w szkle”, wykonana przez: Weronikę Nastaj, Natalię Troć i Katarzynę Rybak z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie pod kierunkiem Agnieszki Perestaj-Leckiej.

Blok A – Innowacje w kategorii: pomysł ekologiczny podsumowano w Warszawskim Domu Technika NOT. Tytuł finalisty uzyskały uczennice z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, Sylwia Dudzisz i Joanna Popielarz.

Organizatorem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, który współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Urzędem Patentowym RP, Wojewódzkimi Klubami Techniki i Racjonalizacji. Fundatorami nagród dla uczniów i nauczycieli byli: prezydent Chełma, Jakub Banaszek, Urząd Marszałkowski oraz firma Pro-Project Henryk Kartaszyński. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here