Chełmskie widzą piękne

Powiat chełmski będzie miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, pracy i nauki, dzięki nowoczesnej i zmodernizowanej infrastrukturze technicznej i społecznej, z wysokiej jakości usługami publicznymi i efektywnym systemem edukacji – tak widzą przyszłość urzędnicy powiatu chełmskiego w strategii rozwoju powiatu na lata 2021-26. Na razie, poza drogami powiatowymi, których z roku na rok rzeczywiście przybywa, aż tak dobrze chyba nie jest.

Jeszcze do 21 września mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać swoje uwagi do tworzonej właśnie Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-26. Uchwalany co kilka lat dokument, wbrew pozorom, jest bardzo istotny, bo wyznaczone w nim kierunki rozwoju umożliwiają samorządom m.in. ubieganie się o unijne dofinansowanie na inwestycje. Strategia rozwoju może okazać się także pomocna prywatnym przedsiębiorcom, którzy aplikują o zewnętrzne fundusze. Jeśli zawiera zapisy zbieżne z planowanymi inwestycjami może wspomóc przy pozyskaniu unijnych pieniędzy.

Dokument przygotowują we własnym zakresie urzędnicy starosty. Przewidują oni, że w 2026 roku powiat chełmski będzie „atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i nauki, dzięki nowoczesnej i zmodernizowanej infrastrukturze technicznej i społecznej, a także wysokiej jakości usług publicznych, zapewniającym różnorodne formy integracji społecznej uwzględniające potrzeby grup defaworyzowanych oraz osób z niepełnosprawnościami, z efektywnym systemem edukacji i dostosowanym profilem kształcenia do lokalnego rynku pracy, z dynamicznie rozwijającą się gospodarką lokalną, opartą na przedsiębiorcach wykorzystujących endogenne zasoby oraz potencjały rozwoju, z szeroką i atrakcyjną ofertą rekreacyjno-turystyczną przyciągającą turystów, jak i szukających odpoczynku u mieszkańców okolicznych terenów, funkcjonalnie zagospodarowanej i zrewitalizowanej przestrzeni publicznej, z wyeksponowanymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi, bezpiecznym oraz dobrze rządzonym, ze sprawną i otwartą na współpracę administracją publiczną”.

– Znalazło się tu oczywiście wiele górnolotnych słów i ogólników, ale tak wyglądają takie dokumenty – przyznaje Jerzy Kwiatkowski, wicestarosta chełmski. – Ale kładziemy nacisk na rozbudowę dróg, rozwój naszych jednostek, oczywiście tych, które mają sens. Powiat tworzy dobry fundament pod rozwój pieczy zastępczej. I rzeczywiście staje się dobrym miejscem do życia.

Ale tu większą rolę odgrywają gminne samorządy. – I my stawiamy na współpracę z nimi – mówi Kwiatkowski. – A dzięki dobrym kontaktom w Urzędzie Marszałkowskim wykorzystujemy możliwości pozyskiwania naprawdę dużych pieniędzy. Co prawda oddalają się takie inwestycjae jak kopalnia węgla, ale liczymy na to, że pojawią się inni inwestorzy – mniejszy przemysł, produkcja czy handel. Udaje się to już w specjalnej strefie ekonomicznej w gminie Rejowiec Fabryczny. Duży potencjał drzemie w sąsiedniej gminie Rejowiec, która ma tereny przemysłowe i szeroki tor w Zawadówce. A w północnej części powiatu mamy tereny, które sprzyjają rozwojowi turystyki. I jakkolwiek górnolotnie brzmią zdania tej strategii to mamy swoje „pięć minut” w pozyskiwaniu dofinansowania z różnych miejsc i trzeba je maksymalnie wykorzystać.

Szczegółowe informacje o strategii rozwoju powiatu znajdują się na stronie internetowej powiatchelmski.pl. Dostępne są tam także formularze za pośrednictwem których można zgłaszać swoje uwagi. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here