Chwalmy się więcej

(21 czerwca) Sesja absolutoryjna we Włodawie przeszła wyjątkowo spokojnie. Debaty nad raportem miasta za 2018 właściwie nie było, jedynie wiceprzewodnicząca rady Łucja Pamulska zauważyła, że zdecydowanie za mało w tym raporcie się chwalimy! Natomiast przewodnicząca Joanna Szczepańska zaatakowała kierownik MOPS, jednocześnie uniemożliwiając jej zabranie głosu.

Sesja rozpoczęła się od omówienia przez burmistrza Wiesława Muszyńskiego raportu o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za rok 2018. Następnie kilkoro radnych próbowało debatować nad raportem. Najoryginalniejszy głos był radnej Łucji Pamulskiej, której zabrakło w tym dokumencie chwalenia się dokonaniami miasta w ub.r.

Nie wymieniła jednak konkretów. Następnie jednak przerażona była zawartymi w raporcie demograficznymi wskaźnikami, które czynią już dziś Włodawę miastem emerytów i rencistów. Radna Mirosława Dynkiewicz zwróciła uwagę na powszechnie znany fakt, iż subwencja oświatowa tylko w części finansuje edukację. Radna Janina Klimczuk apelowała o więcej szczegółów w kolejnym raporcie.

Natomiast przewodnicząca rady Joanna Szczepańska zwróciła się do mieszkańców z prośbą o przeczytanie raportu i przesyłanie swoich uwag. Jej zdaniem w dokumencie tym zabrakło porównania wydatków samorządowych i rządowych. Na koniec podkreślił, że kobiety czytają zdecydowanie więcej niż mężczyźni – tak wynika z raportu.

Na koniec radni jednogłośnie (13 obecnych) podjęli uchwałę ws. udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Włodawy.

Równie bezproblemowo przebiegło głosowanie nad dwoma innymi ważnymi uchwałami: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem burmistrza Włodawy z wykonania budżetu miasta za 2018 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Włodawy z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Niemal na koniec sesji przyjęto sprawozdanie z działalności MOPS za ub.r., wykaz potrzeb MOPS 2019 r. i oceniono zasoby pomocy społecznej za 2018 r. Zapoznano się też ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014-2020 i sprawozdaniem z działalności rehabilitacyjnej oraz wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie w 2018 r.

W dyskusji nad sprawozdaniem MOPS głos zabrała przewodnicząca J. Szczepańska. Miała wiele uwag, wśród nich tak niepokojącą i nieprawdopodobną, że kierownik MOPS nie pozwala swoim pracownikom wychodzić w teren. Wątpliwości te wynikały przede wszystkim z faktu, że radnej nie było na komisjach i nie mogła wysłuchać szczegółowych wyjaśnień pani kierownik MOPS bezpośrednio.

– Jeśli się jeździ na Kretę i nie bywa na komisji, to potem zostaje tylko zdziwienie – komentowano na korytarzu. Skandalem nazwano jednak fakt, że przewodnicząca nie dopuściła do głosu kierownik MOPS, która wielokrotnie podnosiła rękę, chcąc ustosunkować się do zarzutów przewodniczącej. Bezskutecznie.

Na koniec burmistrz zaprosił radnych i mieszkańców na galę z okazji 485-lecia nadania praw miejskich Włodawie – imprezę zaplanowano 28 czerwca o godz. 16, w sali kina. (gd)