Ciągnie Albatrosa do strefy

Chełmska podstrefa ekonomiczna przy ul. Hutniczej cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych inwestorów. Niedawno firma z Lublina „Wilk 2” kupiła grunt, na którym ma powstać zakład produkujący wyroby z tworzyw sztucznych. Pracę w nim może dostać docelowo około 40 osób.
Prowadzić działalność w podstrefie chce też chełmska firma „Albatros”, znana dotąd przeważnie z branży transportowej. Projekt nie dotyczy jednak terenów przy ul. Hutniczej, a prywatnych działek o łącznej powierzchni ponad 1 ha, przy ul. Chemicznej. Aby było to możliwe, najpierw grunty te muszą zostać włączone do specjalnej strefy ekonomicznej.
– Mamy już oficjalny wniosek inwestora oraz jesteśmy po konsultacjach ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Euro-Park” w Mielcu, która badała projekt pod względem wymagań strefowych – mówi Marcin Grel zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą w chełmskim magistracie. – Firma spełnia te wymagania, co pozwoli nam na rozszerzenie naszego wniosku o włączenie kolejnych terenów do strefy ekonomicznej.
Kilka tygodni temu rada miasta podjęła uchwałę o rozszerzeniu podstrefy ekonomicznej i włączeniu do niej terenów przy ul. Ceramicznej i Wschodniej. – Razem z wnioskiem dotyczącym prywatnych terenów przy ul. Chemicznej, nasza podstrefa zwiększyć się może o blisko 16 hektarów – podkreśla Grel.
Do stref ekonomicznych włączane są przede wszystkim działki stanowiące własność samorządów. Ale przepisy pozwalają również na przyłączenie terenów prywatnych. – W takim przypadku jest wymagany szczegółowy projekt przedsięwzięcia – informuje Grel. -Rozszerzenie strefy o tereny prywatne jest możliwe, ale tylko w przypadku konkretnych inwestycji przypisanych do danego terenu.
Z tej możliwości zamierzają skorzystać władze miasta. Projekt uchwały, w której ujęty jest wniosek „Albatrosa” o włączenie do strefy prywatnych gruntów, trafi na najbliższą wtorkową sesję Rady Miasta Chełm. Miasto wie już także, czego dotyczyć ma planowane przy ul. Chemicznej przedsięwzięcie.
Firma „Albatros” zamierza na ul. Chemicznej wybudować zakład produkcji biokomponentów. W tym celu ma powstać hala o powierzchni około 2 000 m kw. Planowany koszt inwestycji to 20 mln zł. W nowej fabryce pracę ma znaleźć około 50 osób. Inwestor ma już gotowy projekt Oczywiście poprzez działalność w strefie będzie mógł liczyć na ulgi w podatku dochodowym, a także na zwolnienia w podatku od nieruchomości.
Jeśli rada miasta przyjmie projekt uchwały, miasto będzie mogło dołączyć wniosek dotyczący terenów przy ul. Chemicznej do wcześniej złożonych w sprawie terenów przy ul. Ceramicznej i Wschodniej. Nie wiadomo jednak, kiedy zakończy się procedura włączania tych obszarów do strefy.
– To dość skomplikowany proces, który nie jest zależny od miasta – wyjaśnia wicedyrektor Grel. – Sądzimy, że może to zająć nawet kilka miesięcy, ale jednocześnie mamy nadzieję, że inwestor będzie mógł rozpocząć budowę jeszcze w tym roku.
„Albatros” jest piątą firmą, która oficjalnie wystąpiła do miasta w sprawie tworzenia zakładów produkcyjnych w chełmskiej podstrefie ekonomicznej. Władze Chełma są przekonane, że chętnych do inwestowania w mieście będzie znacznie więcej. Po zakończeniu trwających procedur włączeniowych, z obecnych około 6 ha, chełmska podstrefa będzie dysponować już blisko 22 hektarami terenów inwestycyjnych. (ptr)

News will be here