Ciepło i ładnie, ale drogi wciąż dziurawe

Drogi, odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej to główne cele niemal wszystkich gmin powiatu włodawskiego na 2020 rok. Niestety, żaden samorząd nie może sobie pozwolić na budżetowe szaleństwa – nawet gmina Włodawa, która jest bogatsza od Starego Brusa niemal czterokrotnie.

Gmina Włodawa

Największym budżetem dysponuje gmina Włodawa. Ma do zagospodarowania niemal 31 mln zł, z czego 6 mln zostanie przeznaczone na inwestycje. Najbardziej oczekiwane przez mieszkańców są te drogowe. W 2020 roku zostanie przebudowana droga powiatowa w Korolówce, powstanie chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej w Sobiborze, zbudowana ma też być ulica Wspólna na granicy Suszna i Włodawy.

Oprócz tego rozbudowy doczeka się ul. Kolejowa w Orchówku i Sezamowa w Susznie oraz droga przy Schronisku Krokodyl w Okunince. W dalszym ciągu trwać będzie rozbudowa sieci wod.-kan., w tym budowa ujęcia wody w Sobiborze Stacji, budowa wodociągu w Orchówku i modernizacja ujęcia w Sobiborze. Sporo nakładów pociągnie modernizacja lub budowa nowego oświetlenia ulicznego w Orchówku i Susznie. Sztandarową inwestycją jest montaż instalacji fotowoltaicznych.

Gmina Urszulin

28,5 miliona złotych wyda w tym roku gmina Urszulin, z czego 10 milionów pochłoną wydatki majątkowe. – Przed nami trudny rok, w którym musimy się zmierzyć z galopującymi kosztami energii, zagospodarowania odpadów oraz usług, w szczególności budowlanych, a wpływają one bezpośrednio na wszystkie nasze gminne instytucje i nasze działania – mówi wójt Tomasz Antoniuk.

– Kolejnym wyzwaniem są dotacje, które przekazujemy powiatowi włodawskiemu na realizację inwestycji w drogi powiatowe. W zakresie inwestycji to rok kontynuacji rozpoczętych już przedsięwzięć m.in.: termomodernizacja i przebudowa szkół i świetlic, rozbudowa biblioteki i stworzenie Domu Kultury, dokończenie remontu sali gimnastycznej, kontynuacja budowy tras pieszo-rowerowych, w tym odcinka Wola Wereszczyńska, ale przede wszystkim realizacja już zaplanowanych inwestycji drogowych tj. np. droga Dębowiec – Kozubata, która otrzymała dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, realizowana z powiatem włodawskim budowa drogi w Grabniaku oraz prace przygotowujące nowe przedsięwzięcia – wylicza wójt.

Gmina Wola Uhruska

Wójt Jan Łukasik będzie nadzorował wydatkowanie 24,2 mln zł, z czego ok. 7,7 mln zł pokryje wydatki majątkowe. – Przygotowujemy się do realizacji kilku projektów – mówi. – Prawie 1,2 mln zł przeznaczymy na zakup i montaż 67 instalacji fotowoltaicznych. 0,7 mln przeznaczyliśmy na dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Za 2,6 mln zł zbudujemy ok. 3 kilometrów nowej sieci wod.-kan. w Bytyniu, Woli Uhruskiej i w Siedliszczu oraz rozbudujemy oczyszczalnię ścieków w Bytyniu.

Budowa drogi gminnej wzdłuż torów w Woli Uhruskiej będzie kosztować ok. 1,4 mln zł, zaczniemy też przygotowanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi w Stulnie. Inwestycja przygotowywana we współpracy ze starostwem będzie kosztowała w sumie ok. 2,15 mln zł, z czego połowa to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Oprócz tego mamy w przygotowaniu kilka kolejnych inwestycji, ale zanim nie zdobędziemy dofinansowania, nie będziemy zapeszać – dodaje Łukasik.

Gmina Hańsk

Rekordowo wysokim, bo opiewającym aż na niemal 22 miliony budżetem dysponuje w tym roku gmina Hańsk. – Wydatki majątkowe to ok. 6,9 mln – mówi wójt Marek Kopieniak. – Największe inwestycje to zakończenie potężnego projektu fotowoltaicznego za 3,8 mln zł. 2,9 miliona przeznaczymy na dokończenie remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku.

Oprócz tego planujemy budowę dwóch dróg w Ujazdowie i jednej w Macoszynie Małym, gdzie w sumie pojawi się ok. 4 kilometrów nowego asfaltu. Poza tym kończymy scalenie, inwestujemy w sprzęt dla OSP i bieżące remonty dróg. Niestety, zapowiada się trudny rok ze względu na podwyżki m.in. energii elektrycznej, czy najniższego wynagrodzenia. Będziemy musieli też oddać nawet pół miliona z tytułu zwrotu VAT z pierwszego projektu fotowoltaicznego i solarnego, który realizowaliśmy w 2015 roku – dodaje Kopieniak.

Gmina Hanna

16,3 mln to tegoroczny budżet gminy Hanna. Po zakończeniu spektakularnej, największej w dziejach inwestycji polegającej na remoncie kościoła i budowie Centrum Religijno-Zabytkowego oraz przeprowadzeniu termomodernizacji budynku UG w 2020 roku przyszła kolej na docieplenie i gruntowny face lifting budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, co pochłonie 430 tys. zł. Dużo pieniędzy zostanie też przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę drogową.

Przebudowa gminnej drogi Hanna-Osieńczuki będzie kosztować 1,4 mln zł, na drogę w Holeczowie PGR pójdzie 415 tys. zł, a w Dołhobrodach 290 tys. zł. 120 tys. zł tamtejsi radni zaklepali na budowę zaplecza sportowego na stadionie gminnym w Hannie, a 15 tys. zł na plac zabaw w Lacku. – Gminną sieć wod.-kan. mamy praktycznie zamkniętą, więc teraz będziemy się skupiać na rzeczach najbardziej wyczekiwanych społecznie, czyli na budowie i remontach dróg – mówi Grażyna Kowalik, wójt Hanny. – Przygotowujemy się też do pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, które pozwolą na dalszy zrównoważony rozwój naszej gminy.

Gmina Wyryki

12,1 mln zł wynosi budżet gminy Wyryki. – Najważniejsze zadania inwestycyjne na ten rok to projekt rewitalizacji obejmujący budowę świetlicy w Wyrykach – Woli oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubieniu wraz z doposażeniem świetlicy, dofinansowany z programu RPO a warty niemal 1 mln zł – mówi wójt, Mirosław Torbicz. – Ponadto zaczniemy realizację projektu „Termomoderniazacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wyryki” obejmującego Urząd Gminy oraz Szkołę Podstawową w Kaplonosach i Szkołę Podstawową w Wyrykach.

Jest on warty niemal 1,9 mln zł. Na 2020 rok zaplanowano prace przy budynku urzędu, zaś na 2021 przy obu szkołach. Będziemy też kontynuowaać projekty w szkołach oraz te wynikające z funduszy sołeckich. Mam nadzieję, że dofinansowanie otrzyma złożony we wrześniu wniosek o dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz montaż kotłów na biomasę u osób, które zadeklarowały zamiar uczestniczenia w projekcie. Ten wniosek jest w trakcie oceny, a jeżeli uzyska dofinansowanie jego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

Całkowita wartość projektu przekracza 3 mln zł. Rok 2020 będzie trudny, jednak jestem dobrej myśli. Dziękuję wszystkim radnym za otwartość i pozytywne spojrzenie na budżet gminy 2020 oraz wieloletnią prognozę finansową na najbliższe lata, których przyjęcie pozwala na sprawne wejście w nowy rok budżetowy i stopniową realizację zaplanowanych zadań – ocenia Torbicz.

Gmina Stary Brus

Na końcu zestawienia, również tradycyjnie, znalazła się gmina Stary Brus z budżetem wielkości 8 mln zł. Szaleć faktycznie nie ma za co, ale rok 2020 zapowiada się na jeden z lepszych. – Właśnie przygotowujemy się do przetargu na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym Urzędu Gminy i biblioteki – mówi wójt Paweł Kołtun.

– Czekamy też na rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie wniosku na odnawialne źródła energii. Mamy aż 150 chętnych na montaż fotowoltaiki, solarów czy pomp ciepła i wiążemy z tym projektem duże nadzieje – dodaje Kołtun. (bm)