Co jest? Zastanawiał się radny Czech

Rada Miasta Chełm zgodziła się na wykreślenie z tegorocznego budżetu miasta 13 mln złotych przeznaczonych na budowę miejskiego monitoringu. Wcześniej radni zostali zapewnieni przez urzędników, że nie oznacza to rezygnacji z inwestycji, tylko jej przesunięcie w czasie.

Jedną ze zmian w uchwale budżetowej przedłożonej chełmskim radnym do głosowania na ostatniej sesji (9 lutego) było zmniejszenie dochodów i wydatków miasta o kwotę 13 mln zł przeznaczonej na zadanie pod nazwą „Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie”.

Na poprzedzającej sesję Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radni chcieli wiedzieć, czym podyktowana jest ta zmiana.

– Czy to oznacza, że rezygnujemy w tym roku z budowy monitoringu, który jak wynika będzie kosztował 13 mln zł? – pytał radny Dariusz Grabczuk (KR KO).

Proponowana zmiana i kwota, która jej dotyczy zdumiała również radnego Mirosława Czecha (KR PiS), przewodniczącego KBiRG, który zastanawiał się „co jest” z planowaniem budżetu, skoro tuż po tym, jak został on przyjęty, proponuje się tak dużą korektę.

– Zdaję sobie sprawę, że każdy budżet samorządu żyje własnym życiem, wraz z upływem czasu dokonujemy pewnych korekt, ale przecież niedawno ten budżet uchwalaliśmy. Jeśli chodzi o monitoring, jak wspomniał radny Grabczuk, schodzimy z kwoty 13 mln zł. To wymaga stosownego wyjaśnienia. To pierwsza komisja po uchwaleniu budżetu i już tak ogromna korekta – zauważył radny.

Jak wyjaśniali urzędnicy, wspomniana kwota to dofinansowanie z Polskiego Ładu, które zostanie przesunięte na rok 2025.

– Nie jest tak, że to zadanie nie będzie realizowane – tłumaczyli. – Realizacja rozpocznie się w tym roku, jednak płatności zostaną dokonane dopiero w 2025 r. Zgodnie z zasadami Polskiego Ładu, jesteśmy zobligowani do wydatkowania w pierwszej kolejności wkładu własnego i właśnie z wkładu własnego będziemy w tym roku realizowali dokumentację projektową dla tego zadania. Realizacja będzie się odbywała w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Procedura przygotowania dokumentacji na pewno będzie długotrwała i w związku z powyższym wkład własny, który zostaje zarezerwowany na 2024 r. będzie wystarczający do zapłaty faktur za nią. (w)

News will be here