Co z udrażnianiem Udalu i Krzywólki?

Podczas sesji radni gminy Żmudź podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących dzierżawy gminnych nieruchomości oraz zmian budżetowych. Poruszano też temat udrożnienia koryt rzek Udal i Krzywólka.

Relacjonując działania podjęte od ostatniej sesji Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź, informowała o przebudowach dróg w Wołkowianach i Leszczanach. Zakończono adaptację pomieszczeń przy żmudzkiej podstawówce na potrzeby oddziału przedszkolnego. Koszt tego przedsięwzięcia to 632 220,00 zł brutto. Przebudowano pomieszczenia, wymieniono instalacje sanitarną i elektryczną, zamontowano podjazd dla niepełnosprawnych. Przedszkolaki mają teraz bardzo dobre warunki do zabawy i nauki.

Wójt Niezgoda zachęcała, aby to tu, a nie do innych przedszkoli posyłać dzieci z gminy Żmudź. Radni przyjęli też zmiany budżetowe i zgodzili się na dzierżawę kilku gminnych nieruchomości. Interpelacje radnych, tradycyjnie, dotyczyły wyrównania dróg. Padło też pytanie o to, czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęły prace zmierzające do udrożnienia koryt rzek Udal i Krzywólka, które wylewają na pobliskie uprawy i łąki. Dla wielu mieszkańców to utrapienie.

– Wiemy, że to poważny problem i monitujemy w Wodach Polskich o odmulanie oraz udrażnianie cieków wodnych, ale jak dotąd na obietnicach z ich strony się kończy – mówi wójt Niezgoda. – Najpierw informowano nas, że będzie ogłoszony przetarg na te działania, potem, że jednak nie będzie. Tłumaczą, że brakuje pieniędzy. Ta współpraca nie układa się najlepiej, bo działania nie są realizowane, mimo wielu próśb i monitów z naszej strony. (mo)