„Czechowicz” nie dostanie zerówki

Miasto nie widzi potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza, o co apelowali rodzice i radny Stanisław Brzozowski. To zapewne ułatwiłoby szkole nabór do klas pierwszych i uchroniło przed kolejnymi zakusami władz miasta na likwidację podstawówki z ul. Szkolnej.

Przypomnijmy, w tym roku grupa rodziców uczniów SP nr 19 stoczyła prawdziwą batalię o uratowanie szkoły przed likwidacją i przeniesieniem jej uczniów oraz nauczycieli do znajdującej się przy ul. Sierocej SP nr 25. Miasto taką potrzebę tłumaczyło niewielką liczbą uczniów w „dziewiętnastce” i niepełnym obłożeniem budynku, który potrzebny jest cisnącym się po sąsiedzku uczniom IV LO. Rada Miasta Lublin, głosami radnych klubu prezydenta Żuka, podjęła już nawet uchwałę o zamiarze likwidacji SP nr 19, ale po zabiegach rodziców, negatywnie zaopiniowała ją lubelska Kurator Oświaty. Miasto na ten rok odpuściło sobie plany likwidacji „Czechowicza”, ale niewykluczone, że wróci do nich w przyszłym roku. Na to wskazywać może odpowiedź na interpelację radnego Stanisława Brzozowskiego, w sprawie utworzenia w SP nr 19 oddziału przedszkolnego.

– Zgodnie z apelami rodziców dzielnicy Śródmieście oraz społeczności Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza z ul. Szkolnej wnoszę o utworzenie w tej placówce oddziału przedszkolnego tzw. ,,zerówki” – napisał do prezydenta Krzysztofa Żuka radny Brzozowski (radny niezależny).

Jako argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem radny wskazał m. in. wolną przestrzeń w budynku placówki oraz próby jej likwidacji na przełomie roku z uwagi na słaby nabór uczniów. Ten mógłby się znacznie poprawić, gdyby przy szkole działały oddziały przedszkolne, co potwierdzają doświadczenia podstawówek z ul. Kunickiego (SP 1) i ul. Pogodnej (SP 33), gdzie po uruchomieniu „zerówek” zwiększyło się zainteresowanie ze strony rodziców.

Utworzenie oddziału przedszkolnego w „dziewiętnastce” miałoby być także rekompensatą dla okolicznych mieszkańców za zlikwidowane w 1996 roku Przedszkole nr 20 z ul. Krzywej, w związku z utratą przez miasto praw do zajmowanej przez niego nieruchomości.

– Dodatkowo należy podkreślić, że SP nr 19 w latach 90-tych była jedną z pierwszych szkół podstawowych w Lublinie, która z powodzeniem uruchomiła w swoich strukturach tzw. ,,zerówkę” – dodawał Stanisław Brzozowski.

Podobne argumenty wysuwali także wcześniej rodzice uczniów SP nr 19. Miasto ich nie podziela.

– W tym momencie Miasto Lublin zaspokaja potrzeby rodziców w zakresie

zapewnienia wychowania przedszkolnego w dzielnicy Śródmieście. Istotne jest także to, że w przypadku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie obowiązuje rejonizacja. Gmina Lublin ma obowiązek zapewnić miejsca wychowania przedszkolnego na terenie miasta. Biorąc pod uwagę powyższe, utworzenie kolejnego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 19 nie jest zasadne – odpowiedział radnemu Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina, ds. oświaty i wychowania.

Urzędnicy przypominają także, że od 1 września 2022 r. uchwałą Rady Miasta Lublin utworzony zostanie Zespół Przedszkolny nr 2, który zlokalizowany będzie w wyremontowanej części budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Farbiarskiej 8, gdzie funkcjonować będzie 9 oddziałów przedszkolnych dla 225 dzieci w wieku 3-6 lat. Realnie jednak jest to lokalizacja znacznie oddalona od okolic ul. Ruskiej i ul. Lubartowskiej, gdzie mieści się siedziba SP nr 19.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here