Czekają w ziemi

– Co z szerokopasmowym internetem? Kilka lat temu ułożono kable w ziemi, ale we wsiach nadal nie ma szybkiego internetu – zwracają uwagę mieszkańcy powiatu chełmskiego. Zainteresowanie operatorów telekomunikacyjnych wykorzystaniem sieci i podłączeniem do odbiorców końcowych, czyli mieszkańców, jest znikome.

– Żal, że wydano tyle unijnych milionów i nie ma pożytku z tej infrastruktury. Dostęp do internetu w wielu miejscowościach wciąż jest ograniczony, a jego prędkość fatalna – mówi nasz rozmówca.

Regionalną sieć szerokopasmową wybudowano w 2015 roku w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. W pięciu województwach, w tym lubelskim, położono tysiące kilometrów sieci. Chodziło o techniczne zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom mniejszych miejscowości, w których do tej pory firmom nie opłacało się kłaść światłowodów. Województwo jest właścicielem i zarządcą regionalnej sieci szerokopasmowej. Ale z uruchomionej sieci nie można bezpośrednio świadczyć usług na rzecz użytkowników końcowych, tj. mieszkańców, przedsiębiorców itp.

Klientami sieci są operatorzy telekomunikacyjni. To oni mogą świadczyć usługi dostępu do internetu na rzecz mieszkańców i to oni zawierają z nimi w tej sprawie umowy. To oni też mają dobudowywać tzw. sieć dostępową w celu przyłączenia użytkowników końcowych. Operator telekomunikacyjny, który chce świadczyć usługi z wykorzystaniem regionalnej sieci zawiera w tym celu stosowne umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

Z usług świadczonych w ramach sieci regionalnej korzysta obecnie ponad 40 operatorów telekomunikacyjnych, w tym tylko jeden na terenie powiatu chełmskiego. W Wojewódzkim Urzędzie Lubelskim przyznają, że zainteresowanie usługami z wykorzystaniem regionalnej sieci na obszarze powiatu chełmskiego jest niewielkie, ale są to biznesowe decyzje każdego z operatorów. W 2018 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zorganizowało konkurs dla projektów m.in. budowy sieci dostępowych, zapewniających dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Całość województwa lubelskiego podzielono na obszary konkursowe. Chełm i powiat chełmski wszedł do tzw. obszaru chełmsko-zamojskiego. W tym roku wyłoniono wykonawcę, którego zadaniem jest zaprojektowanie i wykonanie sieci dostępowych i instalacja urządzeń na poszczególnych obszarach. Termin wykonania to 31 października 2021 r.

Na terenie Chełma i powiatu chełmskiego wyznaczono 14 749 tzw. białych punktów adresowych, czyli adresów budynków, gdzie nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do internetu. W urzędzie marszałkowskim informują, że oprócz punktów wyznaczonych przez CPPC zaistnieje też możliwość dobudowania sieci dostępowych przez wyłonionego wykonawcę lub podwykonawców w celu przyłączenia dodatkowych gospodarstw domowych.

– Efekty projektu „sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” rzeczywiście, patrząc z perspektywy mieszkańca powiatu chełmskiego, nie są jeszcze widoczne – przyznaje Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie. – Jednak budowa infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej niemal w całym województwie stanowiła element niezbędny do uruchomienia dalszych inwestycji operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności uruchomionych poprzez wsparcie finansowe w ramach konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

O realnych efektach z punktu widzenia użytkowników końcowych, mieszkańców będzie można mówić po zakończeniu realizacji projektów konkursowych. Ponadto infrastruktura sieci regionalnych wybudowana w ostatnich latach w większości województw w kraju stanowiła także podstawę do decyzji o uruchomieniu programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach którego niemal dla wszystkich szkół na terenie kraju zostaną zapewnione usługi szerokopasmowego dostępu do internetu o wysokich przepustowościach.

Podłączenie szkół w zaplanowanym terminie możliwe jest po przeprowadzeniu czynności formalnych przez dyrektorów szkół, którzy powinni zgłosić swoją placówkę do programu na stronie ose.gov.pl. (mo)